ARAU-HAUSTE ARIN OHIKOENAK TRAFIKO GAIAN, ETA APLIKAGARRIAK DIREN ZEHAPENAK

Arlo arduraduna UDALTZAINGOA ETA BIZIKIDETZA
Onarpen data 2010-05-28
Indarrean sartze data 2010-08-14
Non argitaratuta BOG nº103 de 03-06-2010 / Modif. fecha entrada en vigor: BOG nº142 de 28-06-2010
Legedia - HERRITAR ETA MERKATARITZAREKIKO HARREMANETARAKO ORDEZKARIAREN 393 ZENBAKIKO EBAZPENA (2010-05-28)
- Indarrean hasteko dataren aldaketa: HERRITAR ETA MERKATARITZAREKIKO HARREMANETARAKO ORDEZKARIAREN 527 ZENBAKIKO EBAZ. (25-06-2010)
Web

Oharrak

-Koadro honetan azaltzen ez diren arau-hausteen tipifikazioa eta kuantifikazioa bat etorriko da azaroaren 23ko 18/2009 Legeak aurreikusten duenarekin. Lege horren bidez aldatzen da Trafikoari, motordun ibilgailuen zirkulazioari eta Bide Seguratsunari buruzko Legearen testu artikulatua.

-Aipatutako Legearen 68. artikuluan oinarrituta, inguruabarrek hala egiteko eskatzen dutenean, espediente zehatzaileen Instruktureak proposatuko du zenbatekoak aldatzea.

X