2017ko ORDENANTZA FISKALAK - Ordenantza fiskalen eta prezio publikoen testu bateratua

Arlo arduraduna HIRI BULTZADA, EKONOMIA ETA OGASUN ARLOA
Indarrean sartze data 2017-01-01
Iraunaldiaren amaiera 2017-12-31
Web

Oharrak

WEB ESTEKAN SAKATUZ, ORDENANTZA FISKALEN ATAL BEREZIA KONTSULTA DAITEKE. BERTAN ORDENANTZA FISKALAK ERA ZEHATZAGO BATEAN KONTSULTA DAITEZKE.

Udalbatzak 2016ko apirilaren 27an, 2016ko urriaren 26an, 2017ko urtarilaren 25an eta 2017 martxoaren 29an egindako bilkuretan onartuak.

Argitaratuak

2016ko ekainaren 28an G.A.O.ko 122 zenbakian
2016ko abenduaren 27an G.A.O.ko 244 zenbakian
2017ko maiatzaren 5ean G.A.O.ko 85 zenbakian
2017ko ekainaren 7an G.A.O.ko 108 zenbakian


Tokiko Udal Batzarrak 2016ko azaroaren 30an, 2017ko martxoaren 29an, 2017ko apirilaren 12an, 2017ko apirilak 21ean, 2017ko ekainaren 8an, 2017ko uztailaren 26an, 2017ko abuztuaren 9an eta eta 2017ko azaroaren 29an egindako bilkuretan onartuak.


Argitaratuak

2016ko abenduaren 20an G.A.O.ko 239 zenbakian.
2017ko apirilaren 18an G.A.O.ko 73 zenbakian.
2017ko apirilaren 26an G.A.O.ko 79 zenbakian.
2017ko apirilaren 28an G.A.O.ko 81 zenbakian.
2017ko ekainaren 8an G.A.O.ko 109 zenbakian.
2017ko abuztuaren 14an G.A.O.ko 154 zenbakian.
2017ko abuztuaren 24an G.A.O.ko 161 zenbakian.
2017ko abenduaren 4an G.A.O.ko 231 zenbakian.

Erlazionatutako dokumentuak

X