Ayuntamiento de
Buscador

Udal-zergak ezarritako ordainketa-aldian ordaintzen ez badituzu, betiere behar bezala justifikatutako arrazoiengatik, atzeratzea edo zatikatzea eskatu beharko duzu.

Ordaintzeko epea amaitu baino lehen aurkezten baduzu eskaera, ez da sortuko aldi exekutiboko errekargurik. Geroratu/zatitu beharreko zorra segun zenbatekoa den, berandutze-interesa ordaindu beharko duzu.

Ondoren, zor-motaren arabera zer prozedura bete adierazten zaizu:

Udalaren alde konpentsatu ahal izango dira borondatezko nahiz exekutibozko dirubilketa kudeatzeko fasean dauden zorrak.

  • Borondatezko epea: zordunak eskatu beharko du, edo hartarako adostasuna agertu.
  • Epe exekutiboa: Alkatetza-Lehendakaritzak agindu dezake konpentsazioa, eta ofizioz egin eta zordunari jakinaraziko zaio.

Konpentsatzeko eskubidearen titularrak edo haren ordezkariak eskabide-orri orokorra aurkeztu beharko du, izenburu hau adieraziz: zorrak konpentsatzea, eta argi eta garbi zehaztu beharko du zer kreditu duen alde eta zein zor konpentsatu behar duen.

Lotura interesgarriak

Gipuzkoako Foru Aldundiko logoa
Gipuzkoako Foru Aldundia
X