2023 Justifikazioa/ IHAUTERIETAKO KONPARTSETARAKO IZEN-EMATEA ETA DIRULAGUNTZAK

Egoitza elektronikoan tramitatu
Erakunde emailea AYUNTAMIENTO DE IRUN - IRUNGO UDALA
Zenbatekoa 20.300,00€
Hartzaileak Ihauterietako konpartsak
Baldintzak Laguntza hauek eskatzeko eskubidea izango dute pertsona fisikoek; auzo elkarteek; kultur, kirol, hezkuntza, aisia eta atsegin hartzeko elkarteek, zeinak konpartsetan eratuta, desfileetan eta 2023ko Irungo Inauterietako beste jardueretan parte hartuko baitute
Aurkezteko modua - EGOITZA ELEKTRONIKOA (www.irun.org/egoitza)
*erakundearen ziurtagiri elektronikoarekin: Izenpe, FNMT
*Irungo Udalean inskribatutako ordezkari baten IrunTxartela, NANe edo Izenpe ziurtagiriarekin.
- HAZ (San Martzial, 2.) Begiratu ordutegia web loturan.
Epe irekiera data 22-02-2023
Epe amaiera data 09-04-2023
Beharrezko dokumentazioa - Dokumentazio grafikoa: kartelak-programak edo ikus-entzunezkoa.
- Sarrera eta gastuen balantze ekonomikoa (Eranskin gisa dagoen ereduaren arabera)
- Fakturen zerrenda Zigilatuta eta Erakundearen Presidenteak eta Idazkariak sinatuta (Eranskin gisa dagoen ereduaren arabera)
*Gastuaren justifikazioa diruz lagundutako jarduerak eragindako gastuaren zenbateko osoari dagokionez egin behar da.
*Udalak eskatuko du zorizko faktura-portzentaia, emandako diru-laguntza argi dezan.
Dokumentazio gehigarria (soilik presentzialki) - Justifikazio-orria (ereduaren arabera)
Web

Oharrak

Diru-laguntzaren zenbatekoa ordainketa bakar batean ordainduko da, eta horretarako, jarduera-programa egoki bete dela justifikatzen duen dokumentazioa aurkeztu beharko da, betiere deialdii hauetan jasotakora doituta (ikusi Dokumentazio atala)

***DEIALDIAREN XEHETASUN GUZTIAK ERANTSITAKO DOKUMENTUAN.

X