2023 Justifikazioa/ GARAPENERAKO LANKIDETZA PROIEKTUEI DIRU-LAGUNTZA NOMINATIBOAK EDO HUMANITARIOAK/LARRIALDIKOAK

Egoitza elektronikoan tramitatu
Erakunde emailea AYUNTAMIENTO DE IRUN - IRUNGO UDALA
Hartzaileak Entidades privadas sin ánimo de lucro
Baldintzak 2023rako onartutako udal-aurrekontuaren arabera, diru-laguntza izendunen lerro honetako erakunde onuradunak honako hauek dira:
- Euskal Fondoa
- GKE Behar Bidasoa
- GKE D.O.A. (Denok Osasunaren Alde)
- GKE Gure Laguntza
- GKE Proyde-Proega
- GKE Tadamum
- GKE Taupadak
- GKE Txingudi Vida
Aurkezteko modua - EGOITZA ELEKTRONIKOA (www.irun.org/sac)
*erakundearen ziurtagiri elektronikoarekin: Izenpe, FNMT
*Irungo Udalean inskribatutako ordezkari baten IrunTxartela, NANe edo Izenpe ziurtagiriarekin.
Epe irekiera data 02-02-2023
Epe amaiera data 30-06-2025
Beharrezko dokumentazioa - COOP2 Inprimakia: Garapenerako kooperazioen proiektuen diru-laguntza justifikazioa, non honako hau jasotzen den:
*Informatzen den aldian eginiko jardueren azalpen memoria.
*Ordainagirien koadro orokorra, Irungo Udalak onartutako diru-laguntzari egotzitako gastu zehatzarekin.
*Ordainagirien koadro orokorra, beste kofinantzatzaile batzuei egotzitako gastu zehatzarekin
*Diru-sarreren eta gastuen balantze ekonomikoa.
- Egindako transferentzien kopia.
- Eginiko gastuaren jatorrizko frogagiriak, edo hala behar izanez gero, egiazkotasun-ziurtagiria duten kopiak, Irungo Udalak onartutako gastuaren diru-laguntzari egotzitakoa.
- Eginiko gastuaren jatorrizko frogagiriak, edo hala behar izanez gero, egiazkotasun-ziurtagiria duten kopiak, egotzitako beste kofinantzatzaile batzuengandik lortutako diru-sarreren gastu zehatzarekin.
- Dokumentazio grafikoa (kartelak-programak) edo ikus-entzunezkoa, halakorik balego.
- Irunen egindako sentsibilizazio ekintzaren memoria.
Web

Oharrak

HONAKO HAUEK EZ DIRA EGIAZTAGIRI GISA ONARTUKO:
- Administrazioaren, barne-antolaketaren eta abarren barne-kostuak.
- Bazkarien, afarien edo ostalaritza-zerbitzuen kostuak, diruz lagundutako jardueran parte hartzen duten pertsonei dagozkienak izan ezik, jarduera horren antolatzaileak izan ezik.

X