2023 Justifikazioa/ DIRULAGUNTZA NOMINATIBOAK - KULTURA

Egoitza elektronikoan tramitatu
Erakunde emailea AYUNTAMIENTO DE IRUN - IRUNGO UDALA
Hartzaileak Udal aurrekontuan jasotako kultur-entitateak
Baldintzak Irungo Udalak entitate hartzaileentzat betebehar batzuk ezartzen ditu, dirulaguntza eskatzean onartu beharko direnak.
Aurkezteko modua - EGOITZA ELEKTRONIKOA (www.irun.org/egoitza)
*erakundearen ziurtagiri elektronikoarekin: Izenpe, FNMT edo bestelakoa.
*Irungo Udalean inskribatutako ordezkari baten IrunTxartela, NAN, Izenpe edo bestelako ziurtagiriarekin.
Epe irekiera data 09-03-2023
Epe amaiera data 31-01-2024
Beharrezko dokumentazioa - Proiektua justifikatzen duen memoria.
- Kontu justifikatiboa - Balantzea (eredu orokorraren arabera).
- Faktura eta egiaztagirien zerrenda (eredu orokorraren arabera).
- Dokumentazio grafikoa (kartelak-programak) edo ikus-entzunezkoa, halakorik balego.

Dirulaguntza nominatiboaren zenbatekoa 50.000 € baino gehiago bada, gainera:
- Entitatearen urteko kontuak, auditatuta, auditoretzaren txostenarekin batera.
- Emandako dirulaguntzaren kontu justifikatiboari dagokion auditoretza-txostena (EHA/1434/2007 Ministeritza Aginduaren arabera).
Web

Oharrak

DIRULAGUNTZA NOMINATIBOEN KULTUR-ENTITATE HARTZAILEAK
- Irungo Argazkilari Elkartea AFI
- Luis Mariano Lirika Elkartea
- Kabigorri Kultur Elkartea
- Ametsa Abesbatza Kultur Elkartea
- Luis de Uranzu Kultur Taldea
- Irungo Euskal-Jira
- Betti Gotti Euskara Kultur Elkartea

ZENBATEKOA
Entitate bakoitzarentzako zenbatekoak udal aurrekontuan jasota daude.

ORDAINKETA
Orokorrean:
- %80 emakidaren ebazpena sinatutakoan, eskaera eta aurkeztutako dokumentazioa balioztatu ondoren, eta baita ere, onuradun izateko baldintzak egiaztatu ondoren (ikusi erlazionatutako tramitea).
- Gainerako %20 jarduera egin izanaren justifikazio dokumentuak aurkeztu ondoren.

X