2023/ IRUN EKINTZAN SARIA ENPRESAKO BERRIKUNTZARI

Egoitza elektronikoan tramitatu
Erakunde emailea AYUNTAMIENTO DE IRUN - IRUNGO UDALA
Zenbatekoa 10.000,00 euro.
Hartzaileak Enpresentzako ideia berritzaileak dituzten pertsona fisiko edo juridikoak.
Baldintzak - Sozietate-egoitza eta/edo zentroa Irunen edukitzea.
- Enpresaren edozein alorretan eta 2022 edo 2023 ekitaldietan, proiektu berritzaile bat abian jarri edo garatu.
- Ez egotea sartuta Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorreko 13. artikuluan jasotako inongo inguruabarretan.
- Zerga-obligazioetan eta Gizarte Segurantzarekiko eta Irungo Udalarekiko eguneratuta egotea.
Bidasoa Aktiboko Enpresa Estrategia programan parte hartzen duten enpresak automatikoki izango dira hautagai, enpresa parte-hartzaileak berariaz kontrakoa adierazi ezean.
Aurkezteko modua - EGOITZA ELEKTRONIKOA (www.irun.org/eu/egoitza)
*erakundearen ziurtagiri elektronikoarekin: Izenpe, FNMT
*Irungo Udalean inskribatutako ordezkari baten IrunTxartela, NANe edo Izenpe ziurtagiriarekin.
- HAZ (San Martzial, 2.) Begiratu ordutegia web loturan.
Epe irekiera data 28-02-2023
Epe amaiera data 30-11-2023
Beharrezko dokumentazioa - Proiektu edo ideiaren memoria (datuak berariazko deialdian ikusi)
- "Sustapen Ekonomikoko Dirulaguntzak - Bestelako Datuen Inrprimakia".
- Legezko ordezkariaren NANaren fotokopia.
- Enpresa eratzeko eskrituren fotokopia.
- Identifikazio fiskalaren txartelaren fotokopia.
- Alta egoeran dauden langileen urteko batez besteko kopuruari buruzko txostena, Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorrak egina.
- Ekonomia Jardueren gaineko Zergaren altaren fotokopia (840 inprimakia).
Dokumentazio gehigarria (soilik presentzialki) - Eskaera orria (ereduaren arabera)
- Ardurapeko aitorpena (ereduaren arabera)
- Bestelako diru-sarreren aitorpena (ereduaren arabera)
Web

Oharrak

SARIEN ZENBATEKOA ETA ORDAINKETA
1. Irun Ekintzan Saria berrikuntzari, 20 langiletik gorako Irungo enpresarentzat. Diru-kopuru gabea
2. Irun Ekintzan Saria berrikuntzari, 20 langiletik beherako Irungo enpresarentzat. 4.000,00€
3. Irun Ekintzan Saria berrikuntzari, Irungo zerbitzu-enpresarentzat. 4.000,00€
4. Irun Ekintzan Saria berrikuntzari, ideia berritzailearentzat. 2.000,00€

X