2023 Eskaera/ URTEKO EDO DENBORALDIKO KIROL JARDUERARI DIRU-LAGUNTZA

Egoitza elektronikoan tramitatu
Erakunde emailea AYUNTAMIENTO DE IRUN - IRUNGO UDALA
Zenbatekoa 48.670,00 euro.
Hartzaileak Klubak eta kirol elkarteak
Baldintzak - Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroaan izena emanda agertzea
- Elkartearen egoitza Irungo udalerrian errotuta edukitzea.
- Gipuzkoan Eskola Kirolari buruz indarrean dagoen araudiak xedatzen duena betetzea
Aurkezteko modua - EGOITZA ELEKTRONIKOA (www.irun.org/eu/egoitza)
*erakundearen ziurtagiri elektronikoarekin: Izenpe, FNMT
*Irungo Udalean inskribatutako ordezkari baten IrunTxartela, NANe edo Izenpe ziurtagiriarekin.
- HAZ (San Martzial, 2.) Begiratu ordutegia web loturan.
Epe irekiera data 28-02-2023
Epe amaiera data 27-03-2023
Beharrezko dokumentazioa - Gauzatu beharreko proiektua deskribatuko duen memoria (1 Imprimakia ereduaren arabera).
- Diru-sarrera eta gastuen aurrekontua (eredu orokorraren arabera).
- Dagokion federazioak emandako ziurtagiria, lizentzia indarrean duten kirolarien kopurua adierazten duena, lehiaketa mailaren eta sexuaren arabera.
- Dagokion federazioak emandako ziurtagiria, lizentzia indarrean duten teknikarien kopurua adierazten duena, kategoria, titulazio eta sexuaren arabera. Kirol-titulazio akademikoa duten teknikariak badaude (Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzien Gradua eta/edo Jarduera Fisikoen eta Kirol Jardueren animazioko goimailako teknikaria), erakunde eskatzaileak titulazio hori egiaztatu beharko du erantzukizunpeko adierazpen baten bidez.
Web

Oharrak

DIRU-LAGUNTZEN ORDAINKETA.
Ordainketa bi txandatan egingo da, betiere aurretik dagozkion administrazio-izapideak eginda
Haietako lehena, onetsitako diru-laguntzaren guztizko kopuruaren %50eko zenbatekokoa.
Bigarren ekarpena, gainerako %50ari dagokiona, entitate jasotzaileek egiaztapen-dokumentazioa aurkeztu ondoren, hala badagokio, ordainduko da.

X