2023 Eskaera/ SORKUNTZA EKINTZAK SUSTAPENARI DIRU-LAGUNTZA

Egoitza elektronikoan tramitatu
Erakunde emailea AYUNTAMIENTO DE IRUN - IRUNGO UDALA
Zenbatekoa 4.000,00 euro.
Hartzaileak Baldintzak betetzen dituzten pertsona fisiko edo juridikoak.
Baldintzak - Egoitza Irungo udalerrian errotuta edukitzea. Pertsona fisikoa denean, Irunen erroldatuta egotea.
- Eusko Jaurlaritzako dagokion erregistroan inskribatuta egotea, forma juridikoaren arabera.
Dirulaguntza hauek jaso ahal izango dituzte Irundik kanpo errotuta dauden pertsona fisikoek eta juridikoek, baldin eta beren jardueraren zati nabarmena udalerri honetan egiten badute edo hiriarentzat interesgarria dela irizten bazaio.
Aurkezteko modua - EGOITZA ELEKTRONIKOA (www.irun.org/eu/egoitza)
*erakundearen ziurtagiri elektronikoarekin: Izenpe, FNMT
*Irungo Udalean inskribatutako ordezkari baten IrunTxartela, NANe edo Izenpe ziurtagiriarekin.
- HAZ (San Martzial, 2.) Begiratu ordutegia web loturan.
Epe irekiera data 28-02-2023
Epe amaiera data 27-03-2023
Beharrezko dokumentazioa - Aurrekontua (eredu orokorraren arabera).
- Ebaluazio- eta diru-laguntzak emateko irizpide-fitxa (berariazko ereduaren arabera).
- Proiektua eta helburuak jasotzen dituen deskribapen-memoria bat, gehienez ere 20 foliokoa, baloraziorako lagungarriak izan litezkeen irudi, argazki, zirriborro edo marrazkiz hornitua.
- Proiektuaren, sorkuntza prozesuaren edo proposatutako programaren garapen eta gauzapenari buruzko kronograma.
- Pertsona fisiko edo juridiko eskatzailearen deskribapen kurrikularra edo jardueraren inguruko dokumentu-zorroa, ibilbidea eta gauzatuak dituen lanak egiaztatzeko.
Dokumentazio gehigarria (soilik presentzialki) - Eskaera orria (ereduaren arabera)
- Ardurapeko aitorpena (ereduaren arabera)
- Bestelako diru-sarreren aitorpena (ereduaren arabera)
Web
X