2023 Eskaera/ KULTURAREN BESTE EREMU BATZUETAKO JARDUEREN SUSTAPENARI DIRU-LAGUNTZA

Egoitza elektronikoan tramitatu
Erakunde emailea AYUNTAMIENTO DE IRUN - IRUNGO UDALA
Zenbatekoa 10.198,00 euro.
Baldintzak - Dirulaguntzaren xedearekin zerikusia duten ekitaldi edo jarduerak Irunen egitea.
- Eusko Jaurlaritzako dagokion erregistroan inskribatuta egotea, forma juridikoaren arabera.
Salbuespena eginda, dirulaguntza hauek jaso ahal izango dituzte Irundik kanpoko entitateek, baldin eta beren jardueraren zati nabarmena udalerri honetan egiten badute edo hiriarentzat interesgarria dela irizten bazaio.
Aurkezteko modua - EGOITZA ELEKTRONIKOA (www.irun.org/eu/egoitza)
*erakundearen ziurtagiri elektronikoarekin: Izenpe, FNMT
*Irungo Udalean inskribatutako ordezkari baten IrunTxartela, NANe edo Izenpe ziurtagiriarekin.
- HAZ (San Martzial, 2.) Begiratu ordutegia web loturan.
Epe irekiera data 28-02-2023
Epe amaiera data 27-03-2023
Beharrezko dokumentazioa - Memoria (eredu orokorraren arabera).
- Aurrekontua (eredu orokorraren arabera).
- Ebaluazio- eta diru-laguntzak emateko irizpide-fitxa (berariazko ereduaren arabera).
Dokumentazio gehigarria (soilik presentzialki) - Eskaera orria (ereduaren arabera)
- Ardurapeko aitorpena (ereduaren arabera)
- Bestelako diru-sarreren aitorpena (ereduaren arabera)
Web
X