2023 Eskaera/ KIROL ETA EKITALDI JARDUERA ZEHATZEI DIRU-LAGUNTZAK

Egoitza elektronikoan tramitatu
Erakunde emailea AYUNTAMIENTO DE IRUN - IRUNGO UDALA
Zenbatekoa 50.000,00 euro
Hartzaileak Klubak eta kirol elkarteak
Baldintzak - Euskal Autonomia Erkidegoko Kirol Erakundeen Erregistroan izena emanda agertzea
- Elkartearen egoitza Irungo udalerrian errotuta edukitzea. Egoitza soziala beste udalerri batean duten erakundeen eskaerak onartuko dira, baldin eta Irunen modalitate bereko erakunderik ez badago.
- Ekitaldi edo jarduera zehatzak Irunen antolatzea eta/edo garrantzi bereziko ekitaldietan parte artesa eta/edo kirola praktikatzeko desgaitasuna duten pertsonek ariketa fisikoa eta kirola egin dezaten, integrazioari eta egokitzapenari begira jarduera zehatzak gauzatzea.
- Gipuzkoan Eskola Kirolari buruz indarrean dagoen araudiak xedatzen duena betetzea
Aurkezteko modua - EGOITZA ELEKTRONIKOA (www.irun.org/eu/egoitza)
*erakundearen ziurtagiri elektronikoarekin: Izenpe, FNMT
*Irungo Udalean inskribatutako ordezkari baten IrunTxartela, NANe edo Izenpe ziurtagiriarekin.
Epe irekiera data 28-02-2023
Epe amaiera data 29-09-2023
Beharrezko dokumentazioa - Kiroleko diru - laguntza eskatzeko 6 inprimakia (berariazko ereduaren arabera). Eskaera baloratzeko datuak faltako balira, eska litezke.
- Diru-sarrera eta gastuen aurrekontua (eredu orokorraren arabera).
Web

Oharrak

DIRU-LAGUNTZEN ORDAINKETA
Ordainketa bi txandatan egingo da, betiere aurretik dagozkion administrazio-izapideak eginda
Haietako lehena, onetsitako diru-laguntzaren guztizko kopuruaren %50eko zenbatekokoa.
Bigarren ekarpena, gainerako %50ari dagokiona, entitate jasotzaileek egiaztapen-dokumentazioa aurkeztu ondoren, hala badagokio, ordainduko da.

X