2023 Eskaera/ K-BIZIAK – IRUNGO MERKATARITZA LOKALAK BIRGAITZEKO LAGUNTZAK

Egoitza elektronikoan tramitatu
Erakunde emailea AYUNTAMIENTO DE IRUN - IRUNGO UDALA
Zenbatekoa 100.000 euro
Hartzaileak Irungo merkataritzako establezimenduak (ireki berriak edo 5 urte gorakoak)
Baldintzak IKUSI DEIALDIA
Aurkezteko modua - EGOITZA ELEKTRONIKOA (www.irun.org/eu/egoitza)
*erakundearen ziurtagiri elektronikoarekin: Izenpe, FNMT
*Irungo Udalean inskribatutako ordezkari baten IrunTxartela, NANe edo Izenpe ziurtagiriarekin.
- HAZ (San Martzial, 2.) Begiratu ordutegia web loturan.
Epe irekiera data 28-02-2023
Epe amaiera data 31-10-2023
Beharrezko dokumentazioa - "Sustapen Ekonomikoko Dirulaguntzak - Bestelako Datuen Inprimakia", adieraziz:
* Espediente kodea, eskaera-data edo obra-lizentziaren eskaeraren erregistroko sarrera-zenbakia, edo, aurretiko komunikazioaren erantzukizunpeko adierazpena.
* Espediente kodea, eskaera-data, jarduera-hasieraren adierazpenaren erregistroko sarrera-zenbakia edo, hala dagokionean, aktibitate lizentziaren eskaera.
- Lokalaren alokairu kontratuaren edo jabetzako eskrituraren originala eta kopia
- Esku-hartzearen memoria edota proiektua (berariazko ereduaren arabera), dagokion aurrekontua, BEZ eta gastuaren kontu-sail guztiak adierazita.
- Lokalaren hasierako egoerari buruzko dokumentazio grafikoa (argazkiak, planoak…), bai barrualdekoa, bai kanpoaldekoa; eta proposatutako hobekuntzak egin ondoren lokalaren barrualdeko eta kanpoaldeko egoerari buruzkoa.
- 1. Lerroan aurkeztutako proiektuen kasuan, Bidasoa bizirikeko Autoenplegu Zerbitzuen aldeko txostena, proiketuaren bideragarritasuna adieraziz.
Dokumentazio gehigarria (soilik presentzialki) - Eskaera orria (ereduaren arabera)
- Ardurapeko aitorpena (ereduaren arabera)
- Bestelako diru-sarreren aitorpena (ereduaren arabera)
- Eskatzailearen/eskatzaileen NANaren edo IFKren fotokopia eta, hala behar izanez gero, ondasun erkidegoa eratzen duten kide guztiena
Web

Oharrak

AURREKONTU KREDITUA
1. lerroa, merkataritzako establezimendu sortu berriak edo 6 hilabete baino gutxiago dituztenak.
2. lerroa, Irunen 5 urtetik gora daramaten merkataritza-establezimenduak

DIRULAGUNTZAREN MUGA (finantzaketaren %a edo gehienezko zenbatekoa)
Alde Zaharra, Auzoak, San Miguel-Anaka ingurua eta Pío XII ingurua: %35 15.000,00
Hiriko gainerakoa: %30 10.000,00

X