2023 Eskaera/ IRUNGO IKASTETXEETARAKO EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZAK

Egoitza elektronikoan tramitatu
Erakunde emailea AYUNTAMIENTO DE IRUN - IRUNGO UDALA
Zenbatekoa 22.000,00 euro.
Hartzaileak Irakaskuntza ez-unibertsitarioko Irungo ikastetxeak.
Baldintzak Irakaskuntza ez-unibertsitarioko Irungo ikastetxeak.
Aurkezteko modua - EGOITZA ELEKTRONIKOA (www.irun.org/eu/egoitza)
*erakundearen ziurtagiri elektronikoarekin: Izenpe, FNMT
*Irungo Udalean inskribatutako ordezkari baten IrunTxartela, NANe edo Izenpe ziurtagiriarekin.
Epe irekiera data 28-02-2023
Epe amaiera data 27-03-2023
Beharrezko dokumentazioa - Proiektuaren deskribapena duen memoria (berariazko ereduaren arabera "Hezkuntzako Diru-laguntzak - Proiekturako Gida").
- Aurrekontua (eredu orokorraren arabera).
- Ikastetxeko idazkariaren ziurtagiria, proiektua dagokion OOGk onetsi duela ziurtatzen duena.
- Adingaberekin ohiko kontaktua ekartzen duten jardueren kasuan, jarduera hauen errealizazioa dagokion pertsonal guztiak 1/1996 Lege Organikoko 13.5 artikuluan aurrez ikusitako baldintzak betetzen dituen adierazpen arduratsua
Dokumentazio gehigarria (soilik presentzialki) - Eskaera orria (ereduaren arabera)
- Ardurapeko aitorpena (ereduaren arabera)
- Bestelako diru-sarreren aitorpena (ereduaren arabera)
Web

Oharrak

ESKAERAK BALORATZEKO IRIZPIDEAK
a)Laguntzak emateko, lehentasunezkoak izango dira honako arlo hauek:
- Hezkuntza-alorreko trukeak.
- Eskola-antzerkia.
- Natur eta gizarte inguruaren ezagutza.
- Zehar-lerroak.
- Tailerrak, ikastetxeak eskola-baliabideak erabiliz.
b)Laguntzak emateko, honako irizpide hauek erabiliko dira:
- Lehentasunezko arloen artean egotea. Kontzeptu horregatik, 10 puntu.
- Inplikatutako ikasle- eta irakasle-kopurua; horretarako, irakasle bakoitza 5 ikasle bezala zenbatuko da. Kontzeptu horregatik, gehienez ere 10 puntu emango dira, proportziozko banaketaz esleitutakoaren emaitzazkoak, oinarritzat hartuta munta handiena duen proiektua; gehienez ere 100 ikasle eta 4 irakasle.
- Aurrekontua/ikasle-kopurua erlazioa; puntu bat emango da 3€/ikasleko edo zatikiko; gehienez ere, 20 puntu.
- Diru-laguntzarako aukera izateko, eskaera bakoitzak 15 puntu lortu beharko ditu gutxienez.
- Proiektu bakoitzaren puntu-kopurua lortuta (0 eta 40 bitartean), arlo jakin bateko proiektuei emandako puntu guztiak zenbatuko dira (jarduera osagarriak edo ikastetxeen arteko trukeak), eta diru-laguntzak proportzioan banatuko dira.
- Nolanahi ere, diru-laguntzaren zenbatekoa ezin izango da eskatutako diru-laguntzaren zenbatekoa baino gehiago. Eskatutako kopurua eskaera-inprimakian adierazten dena izango da.

KENKETAK
Nolanahi ere, ez dute diru-laguntzarako aukerarik izango honako hauek xede dituzten programek edo kontzeptu ekonomikoek:
- Liburutegirako liburuak, bideoak, CD-ROM, DVD eta horrelakoak erostea.
- Esperientziarako berez behar ez diren edo ikastetxea hornitzekoak direla iritzitako materialak hornitzea.
- Ikastetxean monitoreak eta irakasleak ordaintzea (hizlarientzako ordainsariak izan ezik) edo ikaslegoarekin esku-hartzekoak ez diren proiektuak ordaintzea.
- Hezkuntza kurrikulumarekin loturarik ez duten jarduerak.
- Programazioak eta unitate didaktikoak diseinatzea, prestatzea edo erredaktatzea.
- Administrazio edo erakunde publikoek antolatutako jarduerak edo kirol-jarduerak.
- Gastronomikoak: Bazkariak, meriendak, etab.

X