2023 Eskaera/ IRABAZI ASMORIK GABEKO ELKARTEEI KALE KATUEN TALDEAK ANTZUTZEKO PROGRAMARAKO DIRU-LAGUNTZAK

Egoitza elektronikoan tramitatu
Erakunde emailea AYUNTAMIENTO DE IRUN - IRUNGO UDALA
Zenbatekoa 11.600,00 euro.
Hartzaileak Ikusi behaketak (Observaciones)
Baldintzak - Legez osatua eta halakotzat erregistratua dagoen irabazi asmorik gabeko elkartea izatea.
- Helburu nagusia, bere estatutuetan jasoa, animalien defentsa eta babesa izatea.
Aurkezteko modua - EGOITZA ELEKTRONIKOA (www.irun.org/egoitza)
*erakundearen ziurtagiri elektronikoarekin: Izenpe, FNMT
*Irungo Udalean inskribatutako ordezkari baten IrunTxartela, NANe edo Izenpe ziurtagiriarekin.
Epe irekiera data 28-02-2023
Epe amaiera data 27-03-2023
Beharrezko dokumentazioa - Sarreren eta gastuen aurrekontua (eredu orokorraren arabera).
- Proiektuaren memoria eta burutatako jardueren laburpena (berariazko ereduaren arabera).
- Balorazio irizpideak egiaztatzen dituen dokumentazioa.
- "Elkartearen jardueraren kokalekuari buruzko" taula (berariazko ereduaren arabera).
Web

Oharrak

ONURADUNAK
Animalia abandonatuekiko arreta eta zaintza sutatzen dituzten irabazi asmorik gabeko elkarte edo erakundeak.

ESKAERAK BALORATZEKO IRIZPIDEAK
- Ibilbidea, esperientzia eta espezializazioa bere jarduerak helburu dituen animaliekiko arretan. 20 puntu gehienez.
- Aurkeztutako proiektuaren bideragarritasuna eta egokitasuna, kontuan harturik ingurunearen ezagutza maila, diagnostikoa edo/eta eragina jardueren animalia onuradunen kopuruari dagokionean, zein baldintzatan eta zein kalitaterekin garatuko diren, hori guztia diruz lagundutako jarduerarekin bat. 20 puntu gehienez.
- Katuak harrapatu, esterilizatu eta askatzeari buruzko txostena aurkeztea. KES metodorako erabilitako baliabide materialak eta praktikan jartzea zehazten dituena. 10 puntu gehienez.
- Kale-katu esterilizatuen zerrenda, haien deskribapen fisikoaren bidez identifikatuta (ilaje-kolorea, begien kolorea, ezaugarri fisiko garrantzitsuak, etab.). 5 puntu gehienez.
- Irungo Auzo bakoitzean dauden katuen guztizko kopurua, urte honetan egingo duen jardueran. (eredu normalizatuaren arabera). 10 puntu gehienez.
- Lurralde-kokapenaren zerrenda zehatza, diru-laguntzaren xede den jarduera urte honetan Irungo zein auzotan egingo den zehaztuta. (eredu normalizatuaren arabera). 10 puntu gehienez.
- Faktura bidez justifikaturiko antzutze kopurua, aurreko ekitaldian eta Irungo auzoen jarduera-eremuan (eredu normalizatuaren arabera). 20 puntu gehienez.
- Elkarteak animalien babesarekin aurreko ekitaldian gauzatu dituen ekintzen zerrenda zehatza (azoka solidarioak, zozketak, feriak, etab.) edo Udalarekin edo bestelako erakundeekin elkarlanean egindako hainbat kontzientziazio-kanpainatakoa, hala nola, animaliak abandonatzeari edo horiek antzutzeari, kaleko katu-kolonien edo abandonatutako animalien arretari buruzkoak. Puntu 1 egindako jarduera mota bakoitzeko, gehienez 5 puntu.

X