2023 Eskaera/ HEZKIDETZA EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZAK

Egoitza elektronikoan tramitatu
Erakunde emailea AYUNTAMIENTO DE IRUN - IRUNGO UDALA
Zenbatekoa 8.000,00 euro.
Hartzaileak Irakaskuntza ez-unibertsitarioko Irungo ikastetxeak/Guraso Elkarteak.
Baldintzak - Irakaskuntza ez-unibertsitarioko Irungo ikastetxeak
- Irakaskuntza ez-unibertsitarioko Irungo ikastetxeetako Guraso Elkarteak
Aurkezteko modua - EGOITZA ELEKTRONIKOA (www.irun.org/eu/egoitza)
*erakundearen ziurtagiri elektronikoarekin: Izenpe, FNMT
*Irungo Udalean inskribatutako ordezkari baten IrunTxartela, NANe edo Izenpe ziurtagiriarekin.
Epe irekiera data 28-02-2023
Epe amaiera data 27-03-2023
Beharrezko dokumentazioa - Proiektuaren deskribapena duen memoria (berariazko ereduaren arabera "Hezkuntzako Diru-laguntzak - Proiekturako Gida").
- Aurrekontua (eredu orokorraren arabera).
- Ikastetxeko idazkariaren ziurtagiria, proiektua dagokion OOGk onetsi duela ziurtatzen duena.
- Adingaberekin ohiko kontaktua ekartzen duten jardueren kasuan, jarduera hauen errealizazioa dagokion pertsonal guztiak 1/1996 Lege Organikoko 13.5 artikuluan aurrez ikusitako baldintzak betetzen dituen adierazpen arduratsua.
- Honez gain Guraso Elkarteen kasuan: Elkarteen estatutuak
Web

Oharrak

ESKAERAK BALORATZEKO IRIZPIDEAK
Laguntzak emateko, lehentasunezkoak izango dira honako arlo hauek:
- Hezkidetza.
- Genero Berdintasuna
- Genero Indarkeriaren kontrako Prebentzioa
- Sexu Heziketa

X