2023 Eskaera/ GIZARTE ONGIZATEAREN ESKUMENEN ESPARRUAN JARDUKETAK EGITEKO DIRU-LAGUNTZAK

Egoitza elektronikoan tramitatu
Erakunde emailea AYUNTAMIENTO DE IRUN - IRUNGO UDALA
Zenbatekoa 56.376,00 euro
Hartzaileak Irunen gizarte programak garatzen dituzten irabazi gabeko asmoko elkarteak
Baldintzak - Udalerrian programa sozialak garatzen dituzten irabazi asmorik gabeko erakundeek izango dute dirulaguntzak eskatzeko aukera, dirulaguntzaren deialdian azaltzen diren baldintzetan.
- Ondorio horietarako, irabazi-asmorik gabeko erakundetzat joko dira elkartearen xedearekin bat datozen jarduerak garatu eta horietatik lortzen diren etekinak elkarteak dituen helburuetarako inbertitzen dituztenak.
- Entitate horiek indarrean dagoen legediaren arabera eratuak egongo dira eta dagokion Erregistroan (Elkarteen Erregistro Orokorra, Fundazioen Erregistroa edo Euskadiko Kooperatiben Erregistroa).
Aurkezteko modua - EGOITZA ELEKTRONIKOA (www.irun.org/sede)
*erakundearen ziurtagiri elektronikoarekin: Izenpe, FNMT
*Irungo Udalean inskribatutako ordezkari baten IrunTxartela, NANe edo Izenpe ziurtagiriarekin.
Epe irekiera data 28-02-2023
Epe amaiera data 27-03-2023
Beharrezko dokumentazioa - Eskaerarako Memoria (berariazko inprimakiaren arabera), aurrekontua barnean hartzen duena.
- Identifikazio fiskaleko kodearen (IFK) agiriaren fotokopia
- Entitate eskatzailearen estatutuak
- Zenbait kopuru aurreratzeko eskatuz gero, horren beharra eta eskaturiko kopuruak egiaztatzen dituen txostena aurkeztuko da.
Web

Oharrak

DIRUZLAGUNDUTAKO JARDUERAK ETA ZENBATEKOA:
- Gizarte sustapena eta gizarteratzea. Immigrazioa eta dibertsitatearen kudeaketa: 15.000 €
- Eremu soziosanitarioa: 15.000 €
- Lehen mailako beharrei arreta: 26.376 €

X