2023 Eskaera/ BANAKAKO KIROLARIENTZAT DIRULAGUNTZAK

Egoitza elektronikoan tramitatu
Erakunde emailea AYUNTAMIENTO DE IRUN - IRUNGO UDALA
Zenbatekoa 4.000,00 euros.
Hartzaileak Kirol banakako modalitateetan lehiatzen diren Irungo kirolariak
Baldintzak - Irunen erroldatua egotea, gutxienez eskaera egin baino 3 urte lehenago.
- Banakako kirol bat egitea eta mota horren kluba aktibo ez egotea Irunen edo, klubarik egonez gero, erakunde horrek ez dezala udal-dirulaguntzarik jaso urteko jardueragatik, dela norgehiagoka bidez, dela dirulaguntza izendun baten bidez.
- Modalitate horren kategoriako maila altuenean parte hartzea.
Aurkezteko modua - EGOITZA ELEKTRONIKOA (www.irun.org/egoitza)
*erakundearen ziurtagiri elektronikoarekin: Izenpe, FNMT
*Irungo Udalean inskribatutako ordezkari baten IrunTxartela, NANe edo Izenpe ziurtagiriarekin.
Epe irekiera data 28-02-2023
Epe amaiera data 29-09-2023
Beharrezko dokumentazioa - Eskaerarako berariazko inprimakia (eredu espezifikoaren arabera), memoria barnean hartzen duena.
- Aurrekontua (eredu normalizatuaren arabera)
- Memoria (eredu normalizatuaren arabera)
Dokumentazio gehigarria (soilik presentzialki) - Eskaera orria (ereduaren arabera)
- Ardurapeko aitorpena (ereduaren arabera)
- Bestelako diru-sarreren aitorpena (ereduaren arabera)
Web

Oharrak

ESKAERAK BALORATZEKO IRIZPIDEAK
Informazio gehiago berariazko deialdian.

DIRUZ LAGUNDU DAITEKEEN GASTUAK
Informazio gehiago berariazko deialdian.

DIRU-LAGUNTZEN ORDAINKETA
Ordainketa bi txandatan egingo da, betiere aurretik dagozkion administrazio-izapideak eginda.
Haietako lehena, onetsitako dirulaguntzaren guztizko kopuruaren %50eko zenbatekokoa.
Bigarren ekarpena, gainerako %50ari dagokiona, onuradunek egiaztapen-dokumentazioa aurkeztu ondoren, hala badagokio, ordainduko da.

X