2023 Eskaera/ AUZOETAKO IZAERA KULTURAL, INFORMATIBO ETA LUDIKOA DAUKATEN JARDUEREN PROGRAMETARAKO DIRU-LAGUNTZAK

Egoitza elektronikoan tramitatu
Erakunde emailea AYUNTAMIENTO DE IRUN - IRUNGO UDALA
Zenbatekoa 60.000,00 euro.
Hartzaileak Irungo auzo elkarteak.
Baldintzak Indarrean dagoen legeriaren arabera eratuta egon beharko dira elkarteak, eta Eusko Jaurlaritzako Elkarteen Erregistro Orokorrean inskribatuta egon beharko dira.
Aurkezteko modua - EGOITZA ELEKTRONIKOA (www.irun.org/egoitza)
*erakundearen ziurtagiri elektronikoarekin: Izenpe, FNMT
*Irungo Udalean inskribatutako ordezkari baten IrunTxartela, NANe edo Izenpe ziurtagiriarekin.
Epe irekiera data 28-02-2023
Epe amaiera data 27-03-2023
Beharrezko dokumentazioa - Organo eskudunak (batzarra edo zuzendaritza batzordea) hartutako erabakiaren ziurtapena, eskatutako diru-laguntzaren xedeko programak egitea onesten duena.
- Diru-laguntzaren xedeko jarduera-programa bakoitzaren deskribapen zehatza jasoko duten fitxak inprimakia beteta (C eredua).
Web

Oharrak

ESKAERAK BALORATZEKO IRIZPIDEAK
Proposatutako jarduerak banaka aztertuz baloratuko dira aurkeztutako programak, berariazko eranskinean jasotako irizpideen arabera, elkarte bakoitzarentzat 5.500 euroko gehieneko muga finkatuta.

X