2022/ MERKATARITZA ETA OSTALARITZA BONOAK - SEIGARREN KANPAINA: Establezimenduen atxikipena

Egoitza elektronikoan tramitatu
Erakunde emailea AYUNTAMIENTO DE IRUN - IRUNGO UDALA
Zenbatekoa 200.000 euro
Hartzaileak JEZ/IAE-n Irunen altan dauden merkataritzako eta ostalaritzako establezimenduak
Baldintzak - Irungo Udalarekiko, Gipuzkoako Foru Aldundiarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko zerga-betebeharrak egunean izatea (ofizioz egiaztatuko da).

- Merkataritzako bonoentzat, Irungo JEZ/IAE-n altan egotea ondorengoen batean:
*64. taldea. Establezimendu iraunkorretan egindako elikagaien, edarien eta tabakoaren txikizkako komertzioa
*65. taldea. Establezimendu iraunkorretan egindako elikagai ez diren industria-produktuen txikizkako komertzioa
*662 taldea. Salmenta misto edo integratua txikizkakoa denean.

- Ostalaritzako bonoentzat, Irungo JEZ/IAE-n altan egotea ostalaritza-jardueren 67. Taldean.

- Berariaz kanpoan geratzen dira jarduera hauek:
*647 Taldeko jarduerak, oro har elikagaien eta edarien txikizkako merkataritza, establezimenduek 400 metro koadrotik gorako salmenta-aretoa dutenean
*655 taldeko jarduerak: erregaien, erregaien eta lubrifikatzaileen txikizkako merkataritza
*646 taldeko jarduerak: Erretzaileentzako artikuluen txikizkako salmenta.
*Enpresa handien filialek edo estatuan edo nazioartean ezarpen handia duten enpresek.

Atxikitako establezimenduak entitate kolaboratzailetzat hartuko dira.
Aurkezteko modua EGOITZA ELEKTRONIKOA (www.irun.org/sac)

- Norberaren konturako langileak edo autonomoak (NAN edo AIZ bidez identifikatzen direnak)
*IrunTxartela, NANe, Izenpe edo bestelako ziurtagiriarekin.

- Sozietateen edo Ondasun-komunitateak (IFK bidez identifikatzen direnak)
*erakundearen ziurtagiri elektronikoarekin: Izenpe, FNMT edo bestelakoa.

Kasu guztietan, eskaria aurkeztu ahal izango da ere:
*Irungo Udalean inskribatutako ordezkari baten IrunTxartela, NANe, Izenpe edo bestelako ziurtagiriarekin.

Eskaera elektronikoki aurkezteko gaitasun edo baliabideak ez izatekotan, salbuespen gisa, eskaria aurkeztu ahal izango da ere:
*Aurrekoen ezberdina den pertsona baten IrunTxartela, NANe, Izenpe edo bestelako ziurtagiriarekin,

Azken kasu honetan dirulaguntzaren xede den pertsona edo enpresaren baimena izan beharko du. Irungo udaletxeak edozein momentuan eska dezake baimentze hori egiazta dezala, eta egiaztatzea posible ez denean, dagokion erantzukizun zibila edo penala eskatu ahalko zaio.
Epe irekiera data 08-10-2022
Epe amaiera data 17-10-2022
Beharrezko dokumentazioa Establezimenduaren atxikipena eskatzean adierazi beharko da:
*Establezimenduaren titularraren NAN/AIZ/IFK
*Izen eta helbide komertzialak
*Establezimenduan erabilitako bonoen zenbatekoa kobratzeko banku-kontua

Bonoen zenbatekoa kobratzeko adierazitako banku kontua, eskainitakoen ezberdina bada:
- Atxikitako establezimendua kontu horren titularra dela egiaztatzen duen agiria.
Web

Oharrak

XEDEA

Tokiko saltoki eta ostalaritza txikiaren sektoreari ekonomikoki laguntzea, 10 euroko merkataritza eta ostalaritza bonuen bidez.

Honakoa da bonoen kopuru totala: 20.000. Bonoak eskuratzeko, gutxienez, 30 euroko gastua egin behar da merkataritzan eta 20 eurokoa ostalaritzan.


ERABILITAKO BONOAK SALTOKIEI ORDAINTZEA

Irungo Udalak aldizka ordainduko ditu merkataritza- edo ostalaritza-establezimenduetan erabilitako bonoak, kanpaina hau garatzeko aplikazio informatikoaren bidez lortutako informazioaren arabera. Fitxa honetan argitaratuta daude orain arte onartutako onuradunen eta establezimenduei onartutako ordainketen zerrenda.


GASTUAREN JUSTIFIKAZIOA

- Atxikitako establezimenduek, onuradunek sinatutako justifikanteak, hilabete natural bateko epean aurkeztu beharko dituzte, kanpaina bukatu eta hurrengo egunetik aurrera kontatuta.

- Atxikitako establezimenduek, erabilitako bonoen dokumentazio justifikatiboa gorde beharko dute, gutxienez 12 hilabetez, behin kanpaina bukatuta, eta udaletxeak eskatu ahalko dizkie.

X