2022 Justifikazioa/ GIZARTE ONGIZATEAREN ESKUMENEN ESPARRUAN JARDUKETAK EGITEKO DIRU-LAGUNTZAK

Egoitza elektronikoan tramitatu
Erakunde emailea AYUNTAMIENTO DE IRUN - IRUNGO UDALA
Zenbatekoa 61.176,00 euro.
Hartzaileak Irunen gizarte programak garatzen dituzten irabazi gabeko asmoko elkarteak
Baldintzak - Beren programa sozialak udalerriko adineko pertsonei begira garatzen dituzten irabazi asmorik gabeko elkarteek izango dute dirulaguntzak eskatzeko aukera, dirulaguntzen oinarrietan azaltzen diren baldintzetan.
- Ondorio horietarako, irabazi-asmorik gabeko erakundetzat joko dira elkartearen xedearekin bat datozen jarduerak garatu eta horietatik lortzen diren etekinak elkarteak dituen helburuetarako inbertitzen dituztenak.
- Entitate horiek indarrean dagoen legediaren arabera eratuak egongo dira eta dagokion Erregistroan (Elkarteen Erregistro Orokorra edo Fundazioen Erregistroa).
Aurkezteko modua - EGOITZA ELEKTRONIKOA (www.irun.org/sac)
*erakundearen ziurtagiri elektronikoarekin: Izenpe, FNMT
*Irungo Udalean inskribatutako ordezkari baten IrunTxartela, NANe edo Izenpe ziurtagiriarekin.
Epe irekiera data 09-07-2022
Epe amaiera data 31-01-2023
Beharrezko dokumentazioa - Justifikaziorako Memoria (berariazko ereduaren arabera).
- Dokumentazio grafikoa (kartelak-programak) edo ikus-entzunezkoa, halakorik balego.
Web

Oharrak

EZ DIRA EGIAZTAGIRITZAT ONARTUKO:
- Gastu oharrak, faktura edo ordain-agiria eragin duten jarduerei dagozkienak.
- Hala ere, eta zalantzarik izanez gero, gastua egin aurretik kontsultatzea gomendatzen da.

X