2022 Justifikazioa/ GARAPENERAKO LANKIDETZA PROIEKTUEI DIRU-LAGUNTZAK

Egoitza elektronikoan tramitatu
Erakunde emailea AYUNTAMIENTO DE IRUN - IRUNGO UDALA
Zenbatekoa 200.000,00 euro. Gehieg 14.000€/erakunde
Hartzaileak Irabazi asmorik ez duten entitate pribatuak.
Baldintzak Ikusi deialdiaren berariazko eranskina
Aurkezteko modua - EGOITZA ELEKTRONIKOA (www.irun.org/sac)
*erakundearen ziurtagiri elektronikoarekin: Izenpe, FNMT
*Irungo Udalean inskribatutako ordezkari baten IrunTxartela, NANe edo Izenpe ziurtagiriarekin.
Epe irekiera data 09-07-2022
Epe amaiera data 30-06-2024
Beharrezko dokumentazioa - COOP2 Inprimakia: Garapenerako kooperazioen proiektuen diru-laguntza justifikazioa, non honako hau jasotzen den:
*Informatzen den aldian eginiko jardueren azalpen memoria.
*Ordainagirien koadro orokorra, Irungo Udalak onartutako diru-laguntzari egotzitako gastu zehatzarekin.
*Ordainagirien koadro orokorra, beste kofinantzatzaile batzuei egotzitako gastu zehatzarekin
*Diru-sarreren eta gastuen balantze ekonomikoa.
- Egindako transferentzien kopia.
- Eginiko gastuaren jatorrizko frogagiriak, edo hala behar izanez gero, egiazkotasun-ziurtagiria duten kopiak, Irungo Udalak onartutako gastuaren diru-laguntzari egotzitakoa.
- Eginiko gastuaren jatorrizko frogagiriak, edo hala behar izanez gero, egiazkotasun-ziurtagiria duten kopiak, egotzitako beste kofinantzatzaile batzuengandik lortutako diru-sarreren gastu zehatzarekin.
- Dokumentazio grafikoa (kartelak-programak) edo ikus-entzunezkoa, halakorik balego.
- Irunen egindako sentsibilizazio ekintzaren memoria.
Web

Oharrak

EZ DIRA EGIAZTAGIRITZAT ONARTUKO:
- Barneko kostuak: administraziokoak, antolakuntzakoak, eta abar.
- Bazkari, afari eta ostalaritzako beste edozein zerbitzuren kostuak, subentzionaturiko jardueran parte hartu dutenek sortutakoak izan ezik, baina jarduera horren antolatzaileak kanpo utzita.

X