2022 Justifikazioa/ ESKOLA KIROLARI DIRU-LAGUNTZAK

Egoitza elektronikoan tramitatu
Erakunde emailea AYUNTAMIENTO DE IRUN - IRUNGO UDALA
Zenbatekoa 20.300,00 euro
Hartzaileak Centros escolares de Educación Primaria y Secundaria y clubes deportivos
Baldintzak a) Eskola Kirolaren Programan parte-hartzea eta/edo haur- eta kadete-mailetako taldeak izena emanda edukitzea eskola-kirolean parte hartzeko ibilbidean (GKP)..
b) Tokiko kirol-sistema sortzeko oinarri den aldetik, Gipuzkoan Eskola Kirolari buruz indarrean dagoen araudiak xedatzen duena betetzea.
c) Ikastetxeen kasuan, eskola kiroleko koordinatzaile bat izendatu beharko dute, eta horrek erregulartasunez joan beharko du eskola-kirolaren arretarako tokiko egituraren saioetara, eta eskola-kirolaren programan parte hartzen duten kirolariak Aldundiak ikastetxeen eskura jartzen duen programan inskribatu beharko ditu
Aurkezteko modua - EGOITZA ELEKTRONIKOA (www.irun.org/sac)
*erakundearen ziurtagiri elektronikoarekin: Izenpe, FNMT
*Irungo Udalean inskribatutako ordezkari baten IrunTxartela, NANe edo Izenpe ziurtagiriarekin.
Epe irekiera data 09-07-2022
Epe amaiera data 09-12-2022
Beharrezko dokumentazioa - Memoria (eredu orokorraren arabera).
- Kontu justifikatiboa - balantzea (eredu orokorraren arabera).
- Faktura eta justifikanteen zerrenda (eredu orokorraren arabera).
Web

Oharrak

DIRULAGUNTZEN ORDAINKETA
Ordainketa bi txandatan egingo da, betiere aurretik dagozkion administrazio-izapideak eginda
Haietako lehena, onetsitako diru-laguntzaren guztizko kopuruaren %50eko zenbatekokoa.
Bigarren ekarpena, gainerako %50ari dagokiona, entitate jasotzaileek egiaztapen-dokumentazioa aurkeztu ondoren, hala badagokio, ordainduko da.

X