2022 Justifikazioa/ DIRULAGUNTZA NOMINATIBOAK - KIROLA

Egoitza elektronikoan tramitatu
Erakunde emailea AYUNTAMIENTO DE IRUN - IRUNGO UDALA
Hartzaileak Udal aurrekontuan jasotako kirol-entitateak
Baldintzak Irungo Udalak kirol-entitate hartzaileentzat betebehar batzuk ezartzen ditu, dirulaguntza eskatzean onartu beharko direnak.
Aurkezteko modua - EGOITZA ELEKTRONIKOA (www.irun.org/sac)
*erakundearen ziurtagiri elektronikoarekin: Izenpe, FNMT edo bestelakoa.
*Irungo Udalean inskribatutako ordezkari baten IrunTxartela, NAN, Izenpe edo bestelako ziurtagiriarekin.
Epe irekiera data 01-04-2022
Epe amaiera data 30-09-2023
Beharrezko dokumentazioa - Proiektua justifikatzen duen memoria.
- Kontu justifikatiboa - Balantzea (eredu orokorraren arabera).
- Faktura eta egiaztagirien zerrenda (eredu orokorraren arabera).
- Dokumentazio grafikoa (kartelak-programak) edo ikus-entzunezkoa, halakorik balego.

Dirulaguntza nominatiboaren zenbatekoa 50.000 € baino gehiago bada, gainera:
- Entitatearen urteko kontuak, auditatuta, auditoretzaren txostenarekin batera.
- Emandako dirulaguntzaren kontu justifikatiboari dagokion auditoretza-txostena (EHA/1434/2007 Ministeritza Aginduaren arabera).
Web

Oharrak

DIRULAGUNTZA NOMINATIBOEN KIROL-ENTITATE HARTZAILEAK
- Badia TP
- Bidasoa Atletiko Taldea
- Bidasoa Eskubaloi KE
- Erroibide KE
- CD Landetxa KE
- Leka-Enea Mahai Teniseko KE
- Mariño KE
- Hondar-Bidasoa XXI IKE
- Kirol Egokituko Gipuzkoako Federakundea
- Kurpil Kirolak
- Santiagotarrak KE
- Txingudi Rugby Club
- Real Union
- Jaizubia Hipika Kluba
Dirulaguntza nominatibo hauek bateraezinak dira ohiko kirol jarduerarentzako dirulaguntzak jasotzearekin.

ZENBATEKOA
Entitate bakoitzarentzako zenbatekoak udal aurrekontuan jasota daude.

ORDAIKETA
Orokorrean:
- %80 emakidaren ebazpena sinatutakoan, eskaera eta aurkeztutako dokumentazioa balioztatu ondoren, eta baita ere, onuradun izateko baldintzak egiaztatu ondoren (ikusi erlazionatutako tramitea).
- Gainerako %20 jarduera egin izanaren justifikazio dokumentuak aurkeztu ondoren.

X