2022 Justifikazioa/ AUZOETAKO LIBURUTEGIAK MANTENTZEKO DIRU-LAGUNTZAK

Egoitza elektronikoan tramitatu
Erakunde emailea AYUNTAMIENTO DE IRUN - IRUNGO UDALA
Zenbatekoa 13.300,00 euro.
Hartzaileak Helbide soziala Irunen duten auzo elkarteek
Baldintzak - Indarrean dagoen legeriaren arabera eratuta egon beharko dira elkarteak, eta Eusko Jaurlaritzako Elkarteen Erregistro Orokorrean inskribatuta.
Aurkezteko modua - EGOITZA ELEKTRONIKOA (www.irun.org/sac)
*erakundearen ziurtagiri elektronikoarekin: Izenpe, FNMT
*Irungo Udalean inskribatutako ordezkari baten IrunTxartela, NANe edo Izenpe ziurtagiriarekin.
Epe irekiera data 09-07-2022
Epe amaiera data 31-01-2023
Beharrezko dokumentazioa - Liburutegietako zerbitzuaren memoria zehatza:
* Ordutegia
* Erabiltzaile eta zerbitzuei buruzko hiruhilabetez behingo datuak.
- Faktura eta egiaztagirien/ziurtagirien zerrenda (eredu orokorraren arabera).
Web

Oharrak

ESKAERAK BALORATZEKO IRIZPIDEAK
Diru-laguntzaren zenbatekoa zehazteko, subentzionatu behar den kopuru osoa (1. klausula) eta jaso eta onartutako eskari kopurua zatituta ateratzen den zenbatekoa (A) hartuko da erreferentziatzat, beraz:
1.Onartutako eskariek eskatzen dituzten diru zenbatekoak kopuruaren berdina edo txikiagoak badira (A), eskatutako zenbateko osoa jasoko dute diru-laguntza modura.
2.Onartutako eskariek eskatzen dituzten diru zenbatekoak (A) kopurua baino handiagoak badira, (A) kopurua jasoko dute diru-laguntza modura.
3.Emandako diru-laguntzen batura, aurreko irizpideen arabera, eman beharreko diru-laguntza guztien kopuru osoa (2. klausula) baino txikiagoa denean, aldea proportzionalki esleituko da eta hasieran emandako zenbatekoari (A) gehituko zaio.

X