2022 Justifikazioa/ AUZOETAKO IZAERA KULTURAL, INFORMATIBO ETA LUDIKOA DAUKATEN JARDUEREN PROGRAMETARAKO DIRU-LAGUNTZAK

Egoitza elektronikoan tramitatu
Erakunde emailea AYUNTAMIENTO DE IRUN - IRUNGO UDALA
Zenbatekoa 35.000,00 euro.
Hartzaileak Irungo auzo elkarteak.
Baldintzak Indarrean dagoen legeriaren arabera eratuta egon beharko dira elkarteak, eta Eusko Jaurlaritzako Elkarteen Erregistro Orokorrean inskribatuta egon beharko dira.
Aurkezteko modua - EGOITZA ELEKTRONIKOA (www.irun.org/sac)
*erakundearen ziurtagiri elektronikoarekin: Izenpe, FNMT
*Irungo Udalean inskribatutako ordezkari baten IrunTxartela, NANe edo Izenpe ziurtagiriarekin.
Epe irekiera data 09-07-2022
Epe amaiera data 31-01-2023
Beharrezko dokumentazioa - Memoria (eredu orokorraren arabera).
- Kontu justifikatiboa - Balantzea (eredu orokorraren arabera).
- Faktura eta egiaztagirien zerrenda (eredu orokorraren arabera).
- Dokumentazio grafikoa (kartelak-programak) edo ikus-entzunezkoa, halakorik balego.
Web

Oharrak

ESKAERAK BALORATZEKO IRIZPIDEAK
Proposatutako jarduerak banaka aztertuz baloratuko dira aurkeztutako programak, irizpide hauen arabera, elkarte bakoitzarentzat 5.500 euroko gehieneko muga finkatuta.

X