2022 Justifikazioa/ ADINEKOEN ELKARTEEK GARATUTAKO JARDUERA-PROGRAMETARAKO DIRULAGUNTZAK

Egoitza elektronikoan tramitatu
Erakunde emailea AYUNTAMIENTO DE IRUN - IRUNGO UDALA
Zenbatekoa 33.500,00 euro.
Hartzaileak Adineko elkarteak
Baldintzak Diru-laguntzak eskatu ahalko dituzte irabazteko asmorik ez duten eta udalerrian adinekoentzako gizarte programak garatzen dituzten elkarteek, deialdi honetan xedatzen diren baldintzetan. Elkarteak legediaren arabera eratuak eta dagokion Erregistroan (Elkarteen Erregistro Orokorra edo Fundazioen Erregistroa) erregistratuak egon beharko dira.
Aurkezteko modua - EGOITZA ELEKTRONIKOA (www.irun.org/sac)
*erakundearen ziurtagiri elektronikoarekin: Izenpe, FNMT
*Irungo Udalean inskribatutako ordezkari baten IrunTxartela, NANe edo Izenpe ziurtagiriarekin.
- HAZ (San Martzial, 2.) Begiratu ordutegia web loturan.
Epe irekiera data 09-07-2022
Epe amaiera data 31-01-2023
Beharrezko dokumentazioa - Justifikaziorako Memoria (berariazko ereduaren arabera).
- Dokumentazio grafikoa (kartelak-programak) edo ikus-entzunezkoa, halakorik balego.
Web

Oharrak

EZ DIRA EGIAZTAGIRITZAT ONARTUKO:
- Bazkari, afari eta ostalaritzako beste edozein zerbitzuren kostuak, subentzionaturiko jardueran parte hartu dutenek sortutakoak izan ezik, vaina jarduera horren antolatzaileak kanpo utzita. Kostu horiek ez dira izango diruz lagundutako kopuruaren %50a baino gehiago.
- Gastu oharrak, faktura edo ordain-agiria eragin duten jarduerei dagozkienak.
- Desplazamendu gastuei dagokionez, soilik onartuko dira boluntariotza aktibitateekin zuzenean erlazionatuta dauden gastuak, egoitza edo bizilekura akonpainamendua egitea edo esparru sozialean parte-hartze espezifikoa egitea, besteak beste. Garraio-ordainak aldez aurretik aurkeztea beharrezkoa izango da, entitatearen ordezkariek sinatutako zerrenda batean, egindako kilometro eta egun kopurua zerrendan zehaztutak daudela.
Hala ere, eta zalantzarik izanez gero, gastua egin aurretik kontsultatzea gomendatzen da.

X