2022 Eskaera/ SORKUNTZA EKINTZAK SUSTAPENARI DIRU-LAGUNTZA

Egoitza elektronikoan tramitatu
Erakunde emailea AYUNTAMIENTO DE IRUN - IRUNGO UDALA
Zenbatekoa 4.000,00 euro.
Hartzaileak Baldintzak betetzen dituzten pertsona fisiko edo juridikoak.
Baldintzak - Elkarteak direnean, Eusko Jaurlaritzako Elkarteen Erregistroan izena emanda egotea.
- Elkarteak direnean Elkartearen egoitza Irungo udalerrian errotuta edukitzea. Pertsona fisikoa denean, Irunen erroldatuta egotea.
- Pertsona fisikoek eta juridikoek, baldin eta beren jardueraren zati nabarmena udalerri honetan egiten badute edo hiriarentzat interesgarria dela irizten bazaio.
Aurkezteko modua - EGOITZA ELEKTRONIKOA (www.irun.org/sac)
*erakundearen ziurtagiri elektronikoarekin: Izenpe, FNMT
*Irungo Udalean inskribatutako ordezkari baten IrunTxartela, NANe edo Izenpe ziurtagiriarekin.
- HAZ (San Martzial, 2.) Begiratu ordutegia web loturan.
Epe irekiera data 09-06-2022
Epe amaiera data 08-07-2022
Beharrezko dokumentazioa - Aurrekontua (eredu orokorraren arabera).
- Ebaluazio- eta diru-laguntzak emateko irizpide-fitxa (berariazko ereduaren arabera).
- Proiektua eta helburuak jasotzen dituen deskribapen-memoria bat, gehienez ere 20 foliokoa, baloraziorako lagungarriak izan litezkeen irudi, argazki, zirriborro edo marrazkiz hornitua.
- Proiektuaren, sorkuntza prozesuaren edo proposatutako programaren garapen eta gauzapenari buruzko kronograma.
- Pertsona edo entitate eskatzailearen deskribapen kurrikularra edo jardueraren inguruko dokumentu-zorroa, pertsona fisiko edo juridiko eskatzailearen ibilbidea eta gauzatuak dituen lanak egiaztatzeko.
Dokumentazio gehigarria (soilik presentzialki) - Eskaera orria (ereduaren arabera)
- Ardurapeko aitorpena (ereduaren arabera)
- Bestelako diru-sarreren aitorpena (ereduaren arabera)
Web
X