2022 Eskaera/ KULTURAREN BESTE EREMU BATZUETAKO JARDUEREN SUSTAPENARI DIRU-LAGUNTZA

Egoitza elektronikoan tramitatu
Erakunde emailea AYUNTAMIENTO DE IRUN - IRUNGO UDALA
Zenbatekoa 7.198,00 euro.
Baldintzak - Eusko Jaurlaritzako Elkarteen Erregistroan izena emanda egotea.
- Elkartearen egoitza Irungo udalerrian errotuta izatea.

* Salbuespena eginda, dirulaguntza hauek jaso ahal izango dituzte Irundik kanpoko entitateek, baldin eta beren jardueraren zati nabarmena udalerri honetan egiten badute edo hiriarentzat interesgarria dela irizten bazaio.
Aurkezteko modua - EGOITZA ELEKTRONIKOA (www.irun.org/sac)
*erakundearen ziurtagiri elektronikoarekin: Izenpe, FNMT
*Irungo Udalean inskribatutako ordezkari baten IrunTxartela, NANe edo Izenpe ziurtagiriarekin.
Epe irekiera data 09-06-2022
Epe amaiera data 08-07-2022
Beharrezko dokumentazioa - Memoria (eredu orokorraren arabera).
- Aurrekontua (eredu orokorraren arabera).
- Ebaluazio- eta diru-laguntzak emateko irizpide-fitxa (berariazko ereduaren arabera).
Web
X