2022 Eskaera/ HIRI - MERKATARITZA NAZIOARTEKOTZEKO DIRULAGUNTZAK

Egoitza elektronikoan tramitatu
Erakunde emailea AYUNTAMIENTO DE IRUN - IRUNGO UDALA
Zenbatekoa 15.000 euro
Hartzaileak Irungo hiri-ekonomia sektoreko autonomoak eta ETEak
Baldintzak - Egunean izatea Irungo Udalarekin, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin eta Gizarte Segurantzarekin dituen zerga-betebeharrak (ofizioz egiaztatuko da).

- Irungo EJZn alta emanda egotea:
* 64. multzoa. Establezimendu iraunkorretan egindako elikagaien, edarien eta tabakoaren txikizkako merkataritza.
* 65. Taldea. Elikagaiak ez diren industria-produktuen txikizkako merkataritza, establezimendu iraunkorretan egina.
* 662 multzoa: txikizkako merkataritza mistoa edo integratua.
* Salbuespen gisa onartuko dira 61. Multzoko saltokiak. Handizkako merkataritza, txikizka saltzen dutenak eta txikizkako merkataritza gisa alta ematetik salbuetsita daudenak.
* 971. multzoa. Ikuztegiak, tindategiak eta antzeko zerbitzuak.
* 972. taldea. Ile-apaindegiak eta edertasun-institutuak.
* 973. Taldea. Argazki-zerbitzuak, argazki-makina automatikoak eta fotokopia-zerbitzuak.
* 975. taldea. Markogintza-zerbitzuak.
Honako hauek deialditik kanpo geratuko dira, berariaz:
* Oro har, kanpoan geratzen dira jarduera ekonomikoetarako kalifikatutako eremuetan dauden jarduerak, Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren arabera.
* Jarduera ekonomikoen gaineko zergaren 969.6 epigrafean sailkatutako jarduerak garatzen dituzten establezimenduei lotutako edo haietan kokatutako ostalaritza-jarduerak (671-672-673 taldeak).
* 646. Taldearen jarduerak: tabako-laboreen eta erretzaile-gaien txikizkako merkataritza.
* 647.4 epigrafea. Supermerkatuetan, autozerbitzu erregimenean edo erregimen mistoan dauden edozein motatako elikagaien eta edarien txikizkako merkataritza. Izen hori izango dute salmenta-aretoaren azalera 400 metro koadrokoa edo gehiagokoa denean.
* 655. Taldearen jarduerak: erregai, motor erregai eta lubrifikatzaileen txikizkako merkataritza.
* Laguntzetatik berariaz baztertuta geratzen dira nazioan edo nazioartean ezarpen handia duten enpresa handien filialak.
Aurkezteko modua - EGOITZA ELEKTRONIKOA (www.irun.org/sac)
*erakundearen ziurtagiri elektronikoarekin: Izenpe, FNMT
*Irungo Udalean inskribatutako ordezkari baten IrunTxartela, NANe edo Izenpe ziurtagiriarekin.
- SAC (San Marcial,2)
(ikusi "Harreman elektr. beharrari buruzko info." web lotura)
Epe irekiera data 09-06-2022
Epe amaiera data 31-01-2023
Beharrezko dokumentazioa - Inbertsioaren memoria edo proiektua (ereduaren arabera)
- Justifikazio-fakturak
- Fakturak ordaindu izanaren banku-egiaztagiriak
Dokumentazio gehigarria (soilik presentzialki) - Eskaera orria (ereduaren arabera)
- Ardurapeko aitorpena (ereduaren arabera)
- Bestelako diru-sarreren aitorpena (ereduaren arabera)
Web

Oharrak

DIRUZ LAGUN DAITEZKEEN GASTUAK (2022ko urtarrilaren 1etik 2022ko abenduaren 31a bitartean egindakoak)

- Kanpoko merkatuan azoketara joatearekin lotutako gastuak.
- Kanpo-merkatuko publizitate-euskarrietako gastuak.


EZ DIRA INOLAZ ERE DIRUZ LAGUNTZEKOAK izango ez zeharkako zergak (BEZ).


DIRULAGUNTZAREN ZENBATEKOA

- Justifikatutako diruz lagun daitekeen gastuaren %80a izango da dirulaguntzaren zenbatekoa, eta gehienez 2.000 euro emango dira eskaera bakoitzeko.

- Laguntza hori jasotzeko eskatzen den gutxieneko inbertsioa 500 eurokoa da.

X