2022 Eskaera/ DIRULAGUNTZA NOMINATIBOAK - KONTSUMOA

Egoitza elektronikoan tramitatu
Erakunde emailea AYUNTAMIENTO DE IRUN - IRUNGO UDALA
Zenbatekoa 4.200 euro
Hartzaileak ACUBI Bidasoaldeko Kontsumitaileen eta Erabiltzaileen Elkartea
Baldintzak Irungo Udalak entitate hartzaileentzat betebehar batzuk ezartzen ditu, dirulaguntza eskatzean onartu beharko direnak (ikusi "Dokumentazioa" atala).
Aurkezteko modua - EGOITZA ELEKTRONIKOA (www.irun.org/sac)
*erakundearen ziurtagiri elektronikoarekin: Izenpe, FNMT edo bestelakoa.
*Irungo Udalean inskribatutako ordezkari baten IrunTxartela, NAN, Izenpe edo bestelako ziurtagiriarekin.
Epe irekiera data 04-04-2022
Epe amaiera data 30-11-2022
Beharrezko dokumentazioa - Presidenteak sinatutako komunikazioa udal aurrekontuan jasotako zenbatekoa eta dirulaguntza jasotzeko baldintzak onartuz.
- Urterako aurreikusitako aurrekontua (eredu orokorraren arabera).
Web

Oharrak

ORDAINKETA
- %50 emakidaren ebazpena sinatutakoan, eskaera eta aurkeztutako dokumentazioa balioztatu ondoren, eta baita ere, onuradun izateko baldintzak egiaztatu ondoren.
- Gainerako %50 jarduera egin izanaren justifikazio dokumentuak aurkeztu ondoren (ikusi erlazionatutako tramitea).

Erlazionatutako bekak/dirulaguntzak

Datuen Babeseko info. gehiago

X