2022 Eskaera/ ABESBATZA MUSIKAREN SUSTAPENARI DIRU-LAGUNTZA

Egoitza elektronikoan tramitatu
Erakunde emailea AYUNTAMIENTO DE IRUN - IRUNGO UDALA
Zenbatekoa 6.000,00 euro.
Hartzaileak Irabazi asmorik gabeko entitateak
Baldintzak - Eusko Jaurlaritzako Elkarteen Erregistroan izena emanda egotea.
- Elkartearen egoitza Irungo udalerrian errotuta edukitzea.
Aurkezteko modua - EGOITZA ELEKTRONIKOA (www.irun.org/sac)
*erakundearen ziurtagiri elektronikoarekin: Izenpe, FNMT
*Irungo Udalean inskribatutako ordezkari baten IrunTxartela, NANe edo Izenpe ziurtagiriarekin.
Epe irekiera data 09-06-2022
Epe amaiera data 08-07-2022
Beharrezko dokumentazioa - Memoria (eredu orokorraren arabera)
- Aurrekontua (eredu orokorraren arabera)
- Ebaluazio- eta diru-laguntzak emateko irizpide-fitxa (berariazko ereduaren arabera)
Web
X