2021 Justifikazioa (Udarako proiektua) / EUSKARAZ BAIETZ! IRUNGO IKASTETXE, INSTITUTU ETA ELKARTEETAN EUSKARAREN ERABILERA INDARTZEKO EGITASMOETARAKO DIRU-LAGUNTZAK

Egoitza elektronikoan tramitatu
Erakunde emailea AYUNTAMIENTO DE IRUN - IRUNGO UDALA
Zenbatekoa 31.610 €. Máx. 3000€/Eskatzaileko.
Hartzaileak Ikusi behaketak (Observaciones)
Baldintzak Ikusi behaketak (Observaciones)
Aurkezteko modua - EGOITZA ELEKTRONIKOA (www.irun.org/sac)
*erakundearen ziurtagiri elektronikoarekin: Izenpe, FNMT
*Irungo Udalean inskribatutako ordezkari baten IrunTxartela, NANe edo Izenpe ziurtagiriarekin.
Epe irekiera data 18-06-2021
Epe amaiera data 30-09-2021
Beharrezko dokumentazioa - Gauzatu den proiektua deskribatuko duen Memoria behar bezala osatuta (Euskarako Dirulaguntzak - EB2 inprimakia).
- Kontu justifikatiboa - Balantzea (eredu orokorraren arabera).
- Faktura eta egiaztagirien zerrenda (eredu orokorraren arabera).
- Dokumentazio grafikoa (kartelak-programak) edo ikus-entzunezkoa, halakorik balego.
Web

Oharrak

3. JARDUERA ESPARRUA - Udan garatuko diren egitasmoak

Euskararen erabilera eta hizkuntzarekiko motibazioa sustatzeko estrategiak bideratzeko ikastetxeek, institutuek eta guraso elkarteek antolatutako eskola orduz kanpoko egitasmoak eta ekintza osagarriak honako esparru hauetan:
- Ahozko eta idatzizko adierazpena.
- Irteerak/Txangoak.
- Aisialdia/Kanpo ekintzak.
- Xede bera duten beste egitasmo batzuk.
- Bazkal osteko aisia.


HARTZAILEAK
Irungo:
- Haur Hezkuntzako ikastetxeek (2. zikloa).
- Lehen Hezkuntzako ikastetxeek.
- Bigarren Hezkuntzako institutuek.
- Hizkuntza Normalkuntza Plana (HNP) aurrera daramaten DBHOko institutuek.
- Guraso Elkarteek.

BALDINTZAK
- Egitasmoak ikastetxeko ikasturteko planean txertaturik egongo dira (ikastetxeen kasuan).
- Berariazko Oinarri hauetan zehaztutako 2. jarduera esparruan parte hartzeko, gutxienez ikasleen % 11k parte hartu behar du Hizkuntza Indartzeko programan.
- Entitate eta elkarteen kasuan, Udalarekiko interlokutorea beti izango da erregistroan ordezkari gisa inskribatutako pertsona/k.

X