2021 Justifikazioa/ IRUNGO MERKATARITZARENTZAKO LAGUNTZAK IRUNGO MERKATARITZAKO PLAN ESTRATEGIKOAREKIN BAT EGITEN DUTEN PROIEKTUETARAKO (PERCO)

Egoitza elektronikoan tramitatu
Erakunde emailea AYUNTAMIENTO DE IRUN - IRUNGO UDALA
Zenbatekoa 70.000 euro (informazio gehiago: obser.)
Hartzaileak Ikusi behaketak (Observaciones)
Baldintzak Ikusi deialdiaren berariazko eranskina
Aurkezteko modua - EGOITZA ELEKTRONIKOA (www.irun.org/sac)
*erakundearen ziurtagiri elektronikoarekin: Izenpe, FNMT
*Irungo Udalean inskribatutako ordezkari baten IrunTxartela, NANe edo Izenpe ziurtagiriarekin.
- HAZ (San Martzial, 2.) Begiratu ordutegia web loturan.
Epe irekiera data 02-11-2021
Epe amaiera data 01-04-2022
Beharrezko dokumentazioa - Memoria (eredu orokorraren arabera).
- Kontu justifikatiboa - Balantzea (eredu orokorraren arabera).
- Fakturen zerrenda eta kopia eta, bere kasuan, honen ordainagiriak.
- Dokumentazio grafikoa (kartelak-programak) edo ikus-entzunezkoa, halakorik balego.
Dokumentazio gehigarria (soilik presentzialki) - Justifikazio orria (ereduaren arabera)
- Ardurapeko aitorpena (ereduaren arabera)
- Bestelako diru-sarreren aitorpena (ereduaren arabera)
Web

Oharrak

AURREKONTU KREDITUA
- 1. lerroa: Merkatariak: 20.000€
- 2. lerroa: Merkatarien elkarteak: 50.000€

HARTZAILEAK
Merkatariei (pertsona fisikoak nahiz juridikoak) eta berezko izaera juridikorik ez duten merkatarien elkarteei zuzendua, PERCO estrategian jasotako proiekturen baten agente eragile gisa jarduten badute.

X