2021 Justifikazioa/ HEZKIDETZA EKINTZETARAKO DIRULAGUNTZAK

Egoitza elektronikoan tramitatu
Erakunde emailea AYUNTAMIENTO DE IRUN - IRUNGO UDALA
Zenbatekoa 22.000,00 euro.
Hartzaileak Irakaskuntza ez-unibertsitarioko Irungo ikastetxeak/Guraso Elkarteak.
Baldintzak - Irakaskuntza ez-unibertsitarioko Irungo ikastetxeak
- Irakaskuntza ez-unibertsitarioko Irungo ikastetxeetako Guraso Elkarteak
Aurkezteko modua - EGOITZA ELEKTRONIKOA (www.irun.org/sac)
*erakundearen ziurtagiri elektronikoarekin: Izenpe, FNMT
*Irungo Udalean inskribatutako ordezkari baten IrunTxartela, NANe edo Izenpe ziurtagiriarekin.
Epe irekiera data 20-07-2021
Epe amaiera data 31-12-2021
Beharrezko dokumentazioa - Memoria (berariazko ereduaren arabera "Hezkuntzako Diru-Laguntzak - Memoriarako Gida").
- Kontu justifikatiboa - Balantzea (eredu orokorraren arabera).
- Faktura eta egiaztagirien zerrenda (eredu orokorraren arabera).
- Dokumentazio grafikoa (kartelak-programak) edo ikus-entzunezkoa, halakorik balego.
Dokumentazio gehigarria (soilik presentzialki) - Justifikazio orria (ereduaren arabera)
- Ardurapeko aitorpena (ereduaren arabera)
- Bestelako diru-sarreren aitorpena (ereduaren arabera)
Web

Oharrak

Justifikazioak aurkezteko epea hilabete batekoa izango da, dirulaguntza emakidaren jakinarazpena jaso eta biharamunetik.

X