2021 Justifikazioa/ GARAPENERAKO LANKIDETZA PROIEKTUEI DIRU-LAGUNTZA NOMINATIBOAK

Egoitza elektronikoan tramitatu
Erakunde emailea AYUNTAMIENTO DE IRUN - IRUNGO UDALA
Hartzaileak Entidades privadas sin ánimo de lucro
Baldintzak 2021erako onartutako udal-aurrekontuaren arabera, diru-laguntza izendunen lerro honetako erakunde onuradunak honako hauek dira:
- GKE Behar Bidasoa
- GKE D.O.A. (Denok Osasunaren Alde)
- GKE Gure Laguntza
- GKE Proyde-Proega
- GKE Tadamum
- GKE Taupadak
- GKE Txingudi Vida
Aurkezteko modua - EGOITZA ELEKTRONIKOA (www.irun.org/sac)
*erakundearen ziurtagiri elektronikoarekin: Izenpe, FNMT
*Irungo Udalean inskribatutako ordezkari baten IrunTxartela, NANe edo Izenpe ziurtagiriarekin.
Epe irekiera data 01-07-2021
Epe amaiera data 30-06-2023
Beharrezko dokumentazioa - COOP2 inprimakia: garapenerako lankidetzako proiektuetarako diru-laguntzaren justifikazioa, honako hauek jasotzen dituena:
* Txostenaren xede den aldian egindako jardueren azalpen-memoria
* Fakturen taula orokorra, Irungo Udalak onartutako diru-laguntzari egotzitako gastuaren banakapenarekin.
* Fakturen taula orokorra, beste finantzatzaile batzuei egotzitako gastuaren banakapenarekin.
* Sarreren eta gastuen balantze ekonomikoa, eta, hala badagokio, euroaren eta erabilitako dibisaren arteko kanbio-tasa.
- Egindako transferentzien kopia.
- Irungo Udalak onartutako diru-laguntzari egotzitako gastuaren jatorrizko egiaztagiriak, edo, hala badagokio, benetakotasun-ziurtagiria duten kopiak.
- Beste finantzatzaile batzuengandik lortutako diru-sarrerei egotzitako gastuaren jatorrizko egiaztagiriak, edo, hala badagokio, horien kopiak, benetakotasun-ziurtagiri batekin batera.
- Irunen egindako sentsibilizazio-jardueraren memoria.
- Dokumentazio grafikoa (kartelak-programak) edo ikus-entzunezkoa, halakorik balego.
Web

Oharrak

HONAKO HAUEK EZ DIRA EGIAZTAGIRI GISA ONARTUKO:
- Administrazioaren, barne-antolaketaren eta abarren barne-kostuak.
- Bazkarien, afarien edo ostalaritza-zerbitzuen kostuak, diruz lagundutako jardueran parte hartzen duten pertsonei dagozkienak izan ezik, jarduera horren antolatzaileak izan ezik.

X