2021 Eskaera/ IRUNGO MERKATARITZARENTZAKO LAGUNTZAK IRUNGO MERKATARITZAKO PLAN ESTRATEGIKOAREKIN BAT EGITEN DUTEN PROIEKTUETARAKO (PERCO)

Egoitza elektronikoan tramitatu
Erakunde emailea AYUNTAMIENTO DE IRUN - IRUNGO UDALA
Zenbatekoa 70.000 euro (informazio gehiago: obser.)
Hartzaileak Ikusi behaketak (Observaciones)
Baldintzak Ikusi deialdiaren berariazko eranskina
Aurkezteko modua - EGOITZA ELEKTRONIKOA (www.irun.org/sac)
*con certificado electrónico de entidad: Izenpe, FNMT
*con IrunTxartela, DNIe o certificado Izenpe de un representante inscrito ante el Ayto. Irun.
- SAC (c/ San Marcial, 2.) Ver horario en enlace web.
Epe irekiera data 18-06-2021
Epe amaiera data 31-10-2021
Beharrezko dokumentazioa - Aurrekontua (eredu orokorraren arabera).
- Proiektua deskribatzen duen memoria, burura eramateko egutegia, kostua eta finantzazioan aplikatutako baliabideak adieraziz eta, hala dagokionean, PERCOren araberako zein Taldetan dagoen azalduz.
* Eskaera elkarte batek aurkezten badu, memoriak, gainera, elkartekideen zerrenda eta pertsona horietako bakoitzak bere gain hartutako konpromisoak jasoko ditu. Horretaz gain onuradun den aldetik elkarteari dagozkion betebeharrak betearazteko nahikoa ahalak dituen ordezkari baten izendapena jasoko du.
- Pertsona eskatzailearen edo eskatzaileen NAN edo IFKren kopia.
Dokumentazio gehigarria (soilik presentzialki) - Eskaera orria (ereduaren arabera)
- Ardurapeko aitorpena (ereduaren arabera)
- Bestelako diru-sarreren aitorpena (ereduaren arabera)
Web

Oharrak

AURREKONTU KREDITUA
- 1. lerroa: Merkatariak: 20.000€
- 2. lerroa: Merkatarien elkarteak: 50.000€

HARTZAILEAK
Merkatariei (pertsona fisikoak nahiz juridikoak) eta berezko izaera juridikorik ez duten merkatarien elkarteei zuzendua, PERCO estrategian jasotako proiekturen baten agente eragile gisa jarduten badute.

AURKEZTEKO EPEA
Eskabideak aurkezteko epea desberdina da, eskabideak aurkezten diren ildoaren arabera:
- 1. lerroa, deialdiaren urteko urriaren 31ra arte
- 2. linea, deialdiaren urteko irailaren 30era arte.

X