2021 Eskaera/ DIRULAGUNTZA NOMINATIBOAK - KULTURA

Egoitza elektronikoan tramitatu
Erakunde emailea AYUNTAMIENTO DE IRUN - IRUNGO UDALA
Hartzaileak Udal aurrekontuan jasotako kultur-entitateak
Baldintzak Irungo Udalak entitate hartzaileentzat betebehar batzuk ezartzen ditu, dirulaguntza eskatzean onartu beharko direnak (ikusi "Dokumentazioa" atala).
Aurkezteko modua - EGOITZA ELEKTRONIKOA (www.irun.org/sac)
*erakundearen ziurtagiri elektronikoarekin: Izenpe, FNMT edo bestelakoa.
*Irungo Udalean inskribatutako ordezkari baten IrunTxartela, NAN, Izenpe edo bestelako ziurtagiriarekin.
Epe irekiera data 26-04-2021
Epe amaiera data 30-09-2021
Beharrezko dokumentazioa - Presidenteak sinatutako komunikazioa udal aurrekontuan jasotako zenbatekoa eta dirulaguntza jasotzeko baldintzak onartuz.
- Denboraldi edo urte naturalerako aurreikusitako aurrekontua (eredu orokorraren arabera).
Web

Oharrak

DIRULAGUNTZA NOMINATIBOEN KIROL-ENTITATE HARTZAILEAK
- Irungo Argazkilari Elkartea AFI
- Luis Mariano Lirika Elkartea
- Kabigorri Kultur Elkartea
- Ametsa Abesbatza Kultur Elkartea
- Luis de Uranzu Kultur Taldea
- Betti Gotti Euskara Kultur Elkartea
- Irungo Euskal-Jira
- Menchu Gal Fundazioa

ZENBATEKOA
Entitate bakoitzarentzako zenbatekoak udal aurrekontuan jasota daude.

ORDAIKETA
Orokorrean:
- %80 emakidaren ebazpena sinatutakoan, eskaera eta aurkeztutako dokumentazioa balioztatu ondoren, eta baita ere, onuradun izateko baldintzak egiaztatu ondoren.
- Gainerako %20 jarduera egin izanaren justifikazio dokumentuak aurkeztu ondoren (ikusi erlazionatutako tramitea).

Erlazionatutako bekak/dirulaguntzak

Datuen Babeseko info. gehiago

X