2021 Eskaera/ AUZO ELKARTEETAKO-LOKALETAN INTERNETERA SARTZEKO GUNEAK MANTENTZEKO DIRU-LAGUNTZAK

Egoitza elektronikoan tramitatu
Erakunde emailea AYUNTAMIENTO DE IRUN - IRUNGO UDALA
Zenbatekoa 4.500,00 euro.
Hartzaileak Irungo auzo elkarteak.
Baldintzak - Indarrean dagoen legeriaren arabera eratuta egon beharko dira elkarteak, eta Eusko Jaurlaritzako Elkarteen Erregistro Orokorrean inskribatuta.
Aurkezteko modua - EGOITZA ELEKTRONIKOA (www.irun.org/sac)
*erakundearen ziurtagiri elektronikoarekin: Izenpe, FNMT
*Irungo Udalean inskribatutako ordezkari baten IrunTxartela, NANe edo Izenpe ziurtagiriarekin.
Epe irekiera data 18-06-2021
Epe amaiera data 20-07-2021
Beharrezko dokumentazioa - Internetera konektatzeko kuotari dagozkion gastuen aurreikuspena.
Web

Oharrak

ESKAERAK BALORATZEKO IRIZPIDEAK
Jasotzen diren eskari guztien artean banatuko da diru-laguntzaren zenbateko osoa, honako irizpide hauek aplikatuz:
Diru-laguntzaren zenbatekoa zehazteko, subentzionatu behar den kopuru osoa (1. klausula) jaso eta onartutako eskari kopuruaren arteko banatuz ateratzen den zenbatekoa izango da, 300 euroko maximoarekin.

X