2021/ ARTE-SORKUNTZA ETA -TRUKAKETA BULTZATZEKO ARTISTENTZAKO LAGUNTZAK

Egoitza elektronikoan tramitatu
Erakunde emailea AYUNTAMIENTO DE IRUN - IRUNGO UDALA
Zenbatekoa 13.600€ (6.800€-ko bi laguntza)
Hartzaileak Arte garaikidearen esparruan proiektuak garatu nahi dituzten pertsonak edo agrup
Baldintzak BEGIRATU OHARRAK
Aurkezteko modua - EGOITZA ELEKTRONIKOA (www.irun.org/sac) IrunTxartela, NANe edo Izenpe ziurtagiria erabilita.
- HAZ (San Martzial, 2.). Begiratu ordutegia web loturan.
Epe irekiera data 03-09-2021
Epe amaiera data 24-11-2022
Beharrezko dokumentazioa - Memoria, proposaturiko proiektuaren deskribapenarekin (gutxienez 500 hitz, gehienez 1.500 hitz).
- Motibazio gutuna. Egoitzarako motibazioa azaltzen duen bideoa ere atxiki ahal izango da.
- Lanaren behin-behineko kronograma.
- Sentsibilizazio publikorako proiektua eta proposaturiko parte hartze prozesua: hitzaldiak, tailerrak edo bestelako proposamenak publiko handiari eta lehentasunezko publiko orokorrei.
Gainera, artista/k ere aurkeztu beharko dute:
- CV (tituluak eta eskatzailearen harremanetarako datuak barne) eta aurreikusitako lanen txostena edo paper zorroa, azken bi urteetan egindako jardueren azalpen laburrarekin. Web/blog gunera joateko esteka ere sartu ahal izango da.
Dokumentazio gehigarria (soilik presentzialki) - Eskaera-orria (ereduaren arabera)
- Ardurapeko aitorpena (ereduaren arabera)
- Beste diru-sarreren aitorpena (ereduaren arabera)
Web

Oharrak

XEDEA
Proiektu artistiko baten garapenari eta ekoizpenari laguntzea. Dirulaguntza eman eta hurrengo sei hilabeteetan egin beharko da Irun hirian edo bere eraginpeko eremuan. Aipatutako proiektuaren gaia mugimendu migratzaileei buruzkoa izango da, aniztasunaren eta kulturaren zein hizkuntzaren trukaketako dimentsio sozialean. Era berean, harremana eduki ahalko dute Irun mugaz gaindiko hiri hartzaile gisako identifikazioarekin; izan ere, Irun historian zehar pertsonei harrera egin die eta iragate tokia izan da.

Planteatzen da arte garaikidea erabiltzea globalizazio prozesuetan txertatutako mugimendu horiek eta hiriko idiosinkrasia eratzeko orduan duten eragina aztertzeko elementu gisa, bai eta memoria historikoan utzi duten aztarna aztertzeko ere. Laguntza horiek tresna gisa erabiliko dira gogoeta sozialerako eta Irungo eraldakuntza soziodemokratikoari, ekonomikoari eta esparruarenari berari balioa emateko.

ONURADUNAK
Edozein hiritartasuneko elkarteak, artistek eta sortzaileek, pertsona fisikoak edo juridikoak izan, adin nagusia baldin badute, eta arte garaikidearen esparruan proiektuak garatu nahi badituzte.

Proiektuan artista batek baino gehiagok edo/eta artisten kolektibo batek parte hartzen badute, nola eskaeran hala diru laguntza emateko erabakian espresuki adieraziko dira taldeko kide bakoitzak bere gain zein konpromiso hartuko dituen, baita haietako bakoitzagatik aplikatu beharreko dirulaguntzaren zenbatekoa ere, pertsona horiek ere onuradun izango baitira. Nolanahi ere den, taldearen ordezkari edo ahalordedun bakarra izendatu beharko da, onuradun gisa taldeari dagozkion betebeharrak betearazteko ahalmen nahikoa izango duena. Taldea ezin izango da desegin DLO legearen 39. eta 65. artikuluetan aurreikusitako iraungitze epea igaro arte.

ZUZKIDURA
Emango dira 6.800,00 €ko bi beka, zergak barne, proiektu artistikoaren proiektua prestatzeko eta abian jartzeko zerbitzu kontzeptuan.
Diru horri dagozkion atxikipenak egin beharko zaizkio, PFEZaren gaineko arauek jartzen dutena aintzakotzat hartuta, eta bidezko diren gainerako zergak ere kendu behar dira.

Azken proposamenagaratzeko beharreko edozein ekoizpen kostu barne hartuko du zuzkidura horrek. Xede horretarako ez da beste inolako zenbatekorik erabiliko. Era berean, artistak zenbateko horrekin erantzungo die bidaiei, ostatuari, dietei eta mantenuari dagozkien gastuei eta egoitza garatzen den bitartean bere proiektutik etor daitekeen beste edozein gasturi.

HAUTAKETA BATZORDEA
Artista aukeratzea Irungo Udalak izendatutako epaimahai baten kargu egongo da. Zuzendaritza postu publikoak dituzten pertsonek edo Arte Garaikidearekin loturiko ezagutzak dituzten pertsonek osatuko dute epaimahaia.

HAUTAGAIAK AUKERATZEKO ETA BALORATZEKO IRIZPIDEAK
Hautaketa Batzordeak ondoko balorazio irizpide hauen arabera baloratuko ditu aurkeztutako proiektuak, haietako bakoitzari emandako puntuazioa aintzat harturik:
- Prozesu artistikoaren kalitatea eta sormena: Gehienez 20 puntu.
- Proposamen artistikoaren berrikuntza eta originaltasuna. Gehienez 20 puntu.
- Eskatzailearen ibilbide artistikoa eta proiektua aurrera eramateko gaitasuna. Bi urtetik beherako ibilbidea duten artista gazteen kasuan, ibilbide akademikoa baloratuko da. Gehienez 10 puntu
- Artistak zein motibazio izan duen deialdi honetan parte hartu nahi izateko. Gehienez 15 puntu.
- Artistaren gaitasuna tokiko herritarrei zuzendutako arte garaikidearekiko sentsibilizazio programa batean inplikatzeko hainbat jardueraren bidez: ateak zabalik, topaketak, wokshop proposamenak… Publiko berriak sortzeko edo inplikatzeko gaitasuna kontuan hartuko da. Gehienez, 15 puntu.
- Proiektuaren bideragarritasuna edo egokitasuna, garatzen den baldintza sozialak, kulturalak, bitartekoak eta testuingurua kontuan izanik. Gehienez, 15 puntu.
- Genero ikuspegia jasotzea. Gehienez 10 puntu.

50 puntura ailegatzen ez diren proposamenak atzera botako dira.
Aurrez aukeratutako hautagaiei elkarrizketa bat izateko hots egingo zaie, egindako proposamena azaldu eta defendatzeko bidea izan dezaten.
Elkarrizketan, aurkeztutako memoria edo proposamena azaldu eta defendatuko du hautatutakoak. Ikerlanaren emaitzen eta ikerlana burutzeko bideragarritasunaren arabera baloratuko dira memoria edo proposamenaren kalitatea. Batzordeak galderak egin ditzake azaldutakoari buruz, bekaren xedeari buruz eta bekan baloratutako alderdiei buruz.

ONURADUNEN BETEBEHARRAK
Deialdia ikusi.

DIRU LAGUNTZEN ORDAINKETA
Zuzkidura ekonomikoaren zenbatekoa honako era honetan ordainduko da:
- %75 dirulaguntzak esleitzeko ebazpena ematerakoan, aurrerakin gisa, lanak egiteko egitasmoa eta egutegia landu eta aurkeztekotan.
- Laguntzaren azken zenbatekoaren %25, egindako proposamen artistikoa edo proiektua jende aurrean aurkeztu ondoren (dagokion memoria ere aurkeztuko da).


PUBLIKAZIOA ETA HIZKUNTZA
- Aurkezten diren proiektuak jatorrizkoak izango dira, eta ez aurretik eginak/argitaratuak. Lehenago beste sorkuntzari, ekoizpenari eta ikerketa artistikoari begira egindako deialdietan aurkeztutako lanak ez dira onartuko.
- Irungo Udalak lanak argitaratzeko ahalmena izango du, bai osorik bai zati bat, Autonomi Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetan. Edozein euskarritan eta esparrutan egingo da argitaratze hori.
- Irungo Udalaren Artxibo Zerbitzuan egongo dira beti proiektuaren jatorrizko memoria eta artxibo bat formatu digitalean, izaera historikoko informazio dokumentu gisa eta kontsultarako egokia.

X