2020 Eskaera/ MERKATARITZA ETA OSTALARITZA SEKTOREETAN TOKIKO EKONOMIA INDARBERRITZEKO LAGUNTZAK

Erakunde emailea AYUNTAMIENTO DE IRUN - IRUNGO UDALA
Zenbatekoa 147.761,00 euro
Hartzaileak Txikizkako merkataritzaren eta ostalaritzaren sektoreko autonomoak eta ETEak
Baldintzak - Egunean izatea Irungo Udalarekin, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin eta Gizarte Segurantzarekin dituen zerga-betebeharrak (ofizioz egiaztatuko da).

- Gutxienez 300 euroko inbertsioa justifikatzea, BEZik gabe, erakunde onuradun bakoitzeko.

- Irungo EJZn alta emanda egotea:
* 64. multzoa. Establezimendu iraunkorretan egindako elikagaien, edarien eta tabakoaren txikizkako merkataritza.
* 65. Taldea. Elikagaiak ez diren industria-produktuen txikizkako merkataritza, establezimendu iraunkorretan egina.
* 662 multzoa: txikizkako merkataritza mistoa edo integratua.
* 67. taldean jasotako ostalaritza-jarduerak
* 971 taldea. Garbitegietako, tindategietako eta antzeko zerbitzuetako jarduerak.
* 972 taldea. Ile-apainketako aretoetako eta edertasun-institutuetako jarduerak.

- Berariaz kanpo geratzen dira honako jarduera hauek:
* 647 taldeko jarduerak, elikagaien eta, oro har, edarien txikizkako merkataritza, establezimenduek 400 metro koadrotik gorako salmenta-gela dutenean.
* 655 Taldearen jarduerak (erregaien, erregaien eta lubrifikatzaileen txikizkako merkataritza).
* Sinadura handien edo estatuan edo nazioartean ezarpen handia duten enpresen filialak.
Aurkezteko modua - EGOITZA ELEKTRONIKOA (www.irun.org/sac)
*erakundearen ziurtagiri elektronikoarekin: Izenpe, FNMT
*Irungo Udalean inskribatutako ordezkari baten IrunTxartela, NANe edo Izenpe ziurtagiriarekin.
- HAZ (San Martzial, 2.) Begiratu ordutegia web loturan.
Epe irekiera data 08-10-2020
Epe amaiera data 31-05-2021
Beharrezko dokumentazioa - Inbertsioaren memoria edo proiektua (ereduaren arabera)
- Justifikazio-fakturak
- Fakturak ordaindu izanaren banku-egiaztagiriak
Dokumentazio gehigarria (soilik presentzialki) - Eskaera orria (ereduaren arabera)
- Ardurapeko aitorpena (ereduaren arabera)
- Bestelako diru-sarreren aitorpena (ereduaren arabera)
Web

Oharrak

***EPEEN LUZAPENA***
Diruz lagundu daitezkeen gastuak 2020ko martxoaren 14tik 2021eko maiatzaren 15era bitartean egindakoak izan beharko dira.
Eskabideak aurkezteko epea 2021eko maiatzaren 31araino luzatu da.

***************************

DIRUZ LAGUN DAITEZKEEN GASTUAK (2020ko martxoaren 14tik 2020ko maiatzaren 15era bitartean egindakoak)

- Txikizkako merkataritza eta ostalaritza sektoreetako jarduera ekonomikoa prestatzeko lokalak egokitzeko egindako inbertsioak, Covid-19 gaitzari eta segurtasun eta osasun irizpideei/protokoloei aurreegiteko direnak, esate baterako: igeltserotza, iturgintza, elektrizitatea, kristaleria, klimatizazioa, arotzeria eta, oro har, esku hartzea aurrera eramateko izapidetutako obra lizentziaren eskaerari edo erantzukizunpeko adierazpenari edo aurretiko jakinarazpenari erantsitako aurrekontuan jasotako guztiak. Diruz lagundu daitezkeen gastutzat hartuko dira halaber, inbertsio horiek egiteko beharrezkoak diren azterlanak. Kasu horretan, azterlanaren kostuen % 50a onartuko da diruz lagundu daitekeen gastu bezala, BEZa kanpo eta 1.000 euroko zenbatekoaren mugarekin.

- Lan egiteko moduak bezeroekiko eta hornitzaileekiko harreman berrietara egokitzearen ondoriozkoak, hala nola: Bezeroen fidelizazio sistemak kudeatzeko, instalatzeko eta abian jartzeko softwarea, Big Datako tresnak, on line saltzeko sistemak, web orrien garapena, karta digitalen diseinua eta garapena, bezeroarekiko harremanarekin lotura zuzena duen ekipamendu informatikoa eta etxean entregatzeko sistemak abian jartzeko inbertsioak. Etxez etxe entregatzeko eta ekipamendu informatikoa erosteko ibilgailuen kasuan, diruz laguntzeko moduko gastutzat hartuko da erosketa prezioaren % 50 (BEZik gabe).

- Establezimenduak eta terrazak egokitzeko altzariak

- COVID-19 gaitzaren aurrean segurtasun, prebentzio eta euste neurriak bermatzeko hainbat babes elementu instalatzeko eta hornitzeko gastuak.


KANPO GELDITUKO da hainbat elementuren erosketa, esate baterako, telebistak edo telefono terminalak, erakusketa eta probako artikuluak, bai eta gero jendearentzako salgai jar daitezkeenak ere. Era berean, ez da diruz lagunduko elementu suntsigarriak erostea, esate baterako, eskularruak, maskarak, desinfektatzaile biozidak.

EZ DIRA INOLAZ ERE DIRUZ LAGUNTZEKOAK izango ez zeharkako zergak (BEZ, EIOZ,…) ez esku hartzea egiteko eta/edo jarduera abian jartzeko beharrezkoak diren lizentziak (obra, jarduera…), erantzukizunpeko adierazpenak edo aurretiko komunikazioak izapidetzeko kostua.

EZ DIRA DIRUZ LAGUNDUKO, BEZa kenduta, 50 eurotik beherakoa dutenak.


DIRULAGUNTZAREN ZENBATEKOA

- Justifikatutako diruz lagun daitekeen gastuaren %100a izango da dirulaguntzaren zenbatekoa, eta gehienez 2.000 euro emango dira eskaera bakoitzeko.

- Onuradun batek establezimendu bat baino gehiago baditu, gehieneko zenbatekoa 1.000 euro handituko da establezimendu gehigarri bakoitzeko