2020 Eskaera/ IRUNGO ZENBAIT SEKTORE EKONOMIKO DIGITALIZATZEKO LAGUNTZAK

Egoitza elektronikoan tramitatu
Erakunde emailea AYUNTAMIENTO DE IRUN - IRUNGO UDALA
Zenbatekoa 220.000 euro
Hartzaileak Irungo hiri-ekonomia sektoreko autonomoak eta ETEak
Baldintzak - Egunean izatea Irungo Udalarekin, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin eta Gizarte Segurantzarekin dituen zerga-betebeharrak (ofizioz egiaztatuko da).

- Irungo EJZn alta emanda egotea:
* 64. multzoa. Establezimendu iraunkorretan egindako elikagaien, edarien eta tabakoaren txikizkako merkataritza.
* 65. Taldea. Elikagaiak ez diren industria-produktuen txikizkako merkataritza, establezimendu iraunkorretan egina.
* 662 multzoa: txikizkako merkataritza mistoa edo integratua.
* 663. multzoa: txikizkako merkataritza merkataritza establezimendu iraunkorretatik kanpo (kaleko salmenta, azoka txikiak eta aldian behingo azokak).
* 67. taldean jasotako ostalaritza-jarduerak
* 68. multzoa: ostatatze zerbitzuak.
*7212. multzoa: Autotaxi bidezko garraioa (taxi-jarduerek Irungo udallizentzia izan behar dute).
*932. multzoa: lanbide Hezkuntza eta hobekuntz irakaskuntza ez arautua eta goi hezkuntza.
*933. Multzoa: Beste irakaskuntzajarduera batzuk.
*942. Multzoa: Beste establezimendu batzuk: sanitarioak, balnearioak eta ur gozotako eta itsas uretako bainuak.
*944. multzoa: Naturopatia- eta akupuntura-zerbitzuak eta beste zerbitzu parasanitario batzuk.
*945. multzoa: Albaitari-kontsultak eta -klinikak.
*967. multzoa: Kirol-instalazioak eta kirol-eskola eta kirolhobekuntzarako zerbitzuak.
*97. multzoa: Zerbitzu pertsonalak.
*826. multzoa: Zenbait irakaskuntzatako irakasleak.
*841. multzoa: Naturopatak, akupuntoreak eta beste pprofesional parasanitario batzuk.
*887. multzoa: Makillatzaileak eta estetizistak.

- Berariaz kanpo geratzen dira honako jarduera hauek:
* Jarduera ekonomikoen gaineko zergaren 969.6 epigrafean sailkatutako jarduerak garatzen dituzten establezimenduei lotutako edo haietan kokatutako ostalaritza jarduerak (671-672-673 taldeak).
* 655 Taldearen jarduerak (erregaien, erregaien eta lubrifikatzaileen txikizkako merkataritza).
* Sinadura handien edo estatuan edo nazioartean ezarpen handia duten enpresen filialak.
Aurkezteko modua - EGOITZA ELEKTRONIKOA (www.irun.org/sac)
*erakundearen ziurtagiri elektronikoarekin: Izenpe, FNMT
*Irungo Udalean inskribatutako ordezkari baten IrunTxartela, NANe edo Izenpe ziurtagiriarekin.
- SAC (San Marcial,2) SOILIK AURRETIKO HITZORDUAREKIN
(ikusi "Harreman elektr. beharrari buruzko info." web lotura)
Epe irekiera data 31-12-2020
Epe amaiera data 31-10-2021
Beharrezko dokumentazioa - Inbertsioaren memoria edo proiektua (ereduaren arabera)
- Justifikazio-fakturak
- Fakturak ordaindu izanaren banku-egiaztagiriak
- Hornitzailearen softwareak TicketBai zehaztapen teknikoak betetzen dituela zinpeko adierazpena.
Dokumentazio gehigarria (soilik presentzialki) - Eskaera orria (ereduaren arabera)
- Ardurapeko aitorpena (ereduaren arabera)
- Bestelako diru-sarreren aitorpena (ereduaren arabera)
Web

Oharrak

DIRUZ LAGUN DAITEZKEEN GASTUAK (2020ko urriaren 1etik 2021ko irailaren 30a bitartean egindakoak)

- Pertsona fisiko eta juridikoek ematen dituzten zerbitzu eta ondasunak fakturatzeko erabiltzen dituzten sistema
informatikoak fakturazio terminalen sistema berrira egokitzeko gastuak:

---- TicketBAI delako fakturazio sistema ezartzeko eskakizunak betetzen dituzten fakturazio terminalak eskuratzekoak.
---- Sistema informatikoak ematen diren ondasun eta zerbitzuak erregistratzeko eta fakturak eta 3/2020 Foru Arauak
aipatzen dituen beste dokumentu batzuk egiteko bete beharreko eskakizunak betetzen dituen softwarea edota hodeiko konponbideak eskuratzekoak.

EZ DIRA INOLAZ ERE DIRUZ LAGUNTZEKOAK izango ez zeharkako zergak (BEZ…).


DIRULAGUNTZAREN ZENBATEKOA

- Justifikatutako diruz lagun daitekeen gastuaren %80a izango da dirulaguntzaren zenbatekoa, eta gehienez 1.500 euro emango dira eskaera bakoitzeko.

- Onuradun batek establezimendu bat baino gehiago baditu, gehieneko zenbatekoa 1.000 euro handituko da establezimendu gehigarri bakoitzeko, diruz lagundu daitekeen gastuaren barruan justifikatzen den gastuaren %80ko mugaren barruan betiere

X