Kultura-, kirol- eta/edo jai-ekitaldietarako bide publikoak okupatzeko baimena.

Eskatzailea Pertsona fisiko edo juridiko oro.
Ekitaldi mota Bide publikoetan egiten den edozein kultura-jarduera, edo erabilera publikoko espazio irekiak okupatzen dituena –Egitura desmuntagarriekin edo gabe–, bai eta horiek egiteko erabili nahi diren instalazio edo egitura ebentual, eramangarri edo desmuntagarriak ere.

Prozedura motak

X