Programaren ardatza da ikasle guztiei aukera ematea beren talentua garatzeko, hobetzeko eta ikasteko, kirol-maila, maila sozioekonomikoa, dibertsitate funtzionala eta sexua edozein direla ere.

Programa horrek eskola-kirolaren ereduaren ardatz nagusian kokatzen du adingabea, beste edozein interesen gainetik, kirol asko egitearen aldeko apustua eginez, arreta ikaskuntza-prozesuan jarriz, eta ez lehiaketaren emaitzan.

Izen-ematea

Xedea: Eskola-kiroleko programaren kostua diruz laguntzea bizikidetza-unitateak dituen baliabide ekonomikoen arabera.

Betekizunak:

  • Udalerrian erroldatuta egotea likidazioaren xedeko kuotak iraun bitartean.
  • Ikasturte honetan Eskola Kirola programari dagokion kuota ordaindu izana.
  • Udalarekin zerga-betebeharrak eguneratuta edukitzea edo ordaindu gabeko zorren ordainketan luzapena emanda edukitzea.
  • Bizikidetza-unitateak egiaztatu behar du ezarritako mugen barruan dituela diru-sarrerak.

Ikastetxe parte-hartzaileak

Araudia

X