Trenbide azpiegitura da protagonista, inolako zalantzarik gabe, HAPNAren esparruaren antolamenduan. Gaur egun eremu horrek Topo-Euskotrenen trazadura du muga mendebaldean eta ADIFena, berriz, ekialdean. Horrenbestez, azpiegitura horietan egiten diren esku hartzeek nabarmen baldintzatuko dute hirigintza antolamendua.

Esparrua ukitzen duten trenbide azpiegituren ardura duten bi administrazioek sinatutako erakunde arteko hitzarmenean oinarrituta, ADIF nazioarteko geltoki berri bat proiektatzen ari da HAPNAren esparruan oinarritua sortzen den trenbideen erdigunean, eta ETS bere trazadura lurpetik bideratzeko edo lekualdatzeko aukerak proiektatzen ari da hirigunean, eta horietako batzuk HAPNAren esparruaren barnean daude.

Infraestructura ferroviaria

Irizpideak eta Helburuak

Honako hauek dira Trenbide Azpiegiturei buruzko Irizpideak eta Helburuak:

  • Geltoki berria zubi-ardatza izango da eta hiria lotuko du Colon Ibilbidearen paraleloan Aduanaren hegoaldean, Pio XII.a plazatik. Ardatz hori izaera irekiaz planteatuko litzateke, soilik oinezkoen eta bizikleten erabilerarako, taxiekin eta zerbitzuekin partekatzen deneraino.
  • Geltoki berria garraio publikoaren aldageltoki berri gisa hartzea trenbide, autobus, taxi zerbitzuetarako eta abarretarako, bide sarearekin behar bezala lotuta eta ibilgailu pribatuei aparkaleku zerbitzua emanez.
  • ETSren eta ADIFen azpiegiturak geltokiaren inguruan bertan txertatzeko aukera aintzat hartzea.
  • ETSren eta ADIFen azpiegiturak elkartzea ez dela bideragarria frogatzen bada, Topoaren trazadura lurpetik bideratzea, azalerako afekzioa baztertuz.
  • ETS - Donostialdeako metroa linean Belaskoeneako geltokia mantentzea gogoan hartzea, antolamendu berrian oinarrituta haren kokaleku egokiena zein izango litzatekeen aztertuta.
    Trenbide azpiegiturak eta erabilera publiko horri atxikitako lurzoruaren kudeaketa udalaz gaindiko eskumenak dira, eta horrenbestez, puntu honetan jasotako zehaztapenak ez dira lotesleak, haien inguruan udalak duen irizpidea azaltzen badute ere.
X