Etxebizitzaren barruan sartzen dira bizitegi garapen guztiak, betiere populazioak duen etxebizitzen beharrei erantzuteko xedeaz. HAPNAn bi alternatiba proposatzen dira bizitegi antolamenduari dagokionez: bloke linealak eta etxadiak.
Vivienda
X