2020ko otsailaren 15ean, udalaren osoko bilkurak aho batez onartu zituen Plan Orokorra aldatzeko antolamenduaren irizpideak eta helburuak.

Landutako gaiak

X