Ayuntamiento de
Buscador

2022 diagnostikoa

2021 amaieran, Udalak barne-analisi bat egitea erabaki zuen, 2030 Agendari eta garapen jasangarriko helburuei egindako ekarpena aztertzeko.

Horretarako, 2022 hasieran prestakuntza-bilera batzuk antolatu ziren Udaleko teknikari, zuzendari eta hautetsiekin, 2030 Agendaren eta GJHen kontzeptu nagusiak ezagutzera emateko, baita barnean eztabaida bat sustatzeko ere, Udalaren jardunak Agenda horren helburuak lortzeko egindako ekarpenaren inguruan.

GJHen aurrean hiriaren egoera aztertzen zuen lehen txosten batean oinarrituta, lau lantalde osatu ziren: PERTSONAK, EKONOMIA, LURRALDEA eta GOBERNANTZA.

Horien bidez, Udaleko arlo eta zerbitzuetako teknikariek eta zuzendariek hiriko ekimen eta proiektu nabarmenenak aztertu zituzten, bai eta udalerriak GJHei egiten dien ekarpena neurtzeko adierazleak ere. Emaitza uztail hasieran kontrastatu zen, lau lantaldeen baterako bilera batean.

img a30

2022 amaieran, egindako lanaren ondorioak, Irun 2030 Agendaren Garapen Iraunkorreko Helburuen aurrean izenburupean, Gobernu Taldeari aurkeztu zitzaizkion, eta, ondoren, 2023ko otsailean, Udaleko Bozeramaileen Batzordeari.

2030 Agendaren eta GJHen aldeko osoko bilkuraren adierazpen instituzionala

2023ko martxoaren 31ko osoko bilkuran, Irungo Udaleko osoko bilkuran adostutako adierazpen instituzionalean udal-taldeek aho batez onetsi zuten Udalaren eskumenen barruan 2030ko garapen jasangarriko helburuen alde lan egiteko konpromisoa, bai eta bideorri bat definitzearen aldekoa ere, Udalaren politika, estrategia, programa, plan eta ekintza guztiak lerrokatzeko, berrikusteko eta fokuratzeko, modu esplizituan integra eta lot daitezen 2030 Agendarekin, eta haren erronkei erantzun diezaioten. Hori guztia, gainera, herritarren eta gizarteko, ekonomiako eta ingurumeneko sektore eta eragile guztien inplikazioa eta parte-hartzea sustatuta.

X