LANKIDETZA HITZARMENA POLIZIA ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL AKADEMIAREKIN, TOKIKO POLIZIAREN OINARRIZKO ESKALAKO BITARTEKO AGENTEEN LAN-POLTSA SORTZEKO

Onartutako erakundea ACADEMIA DE POLICÍA Y EMERGENCIAS DEL PAIS VASCO
Arlo arduraduna GIZA BALIABIDEAK ETA ZERBITZU OROKORRAK
Onarpen organoa ALKATEA
Onarpen data 2014-03-11
Indarrean sartze data 2014-03-11
Iraunaldiaren amaiera 2015-12-31
Luzagarria S
Zenbatekoa Doakoa
Eremua Giza baliabideak/ Udaltzaingoak
Xedea Selección de agentes de la Escala Básica de Policía Local para formar una bolsa de trabajo de agentes interinos a la que recurrir en situaciones de urgente necesidad.
Legedia -1985ko apirilaren 2ko 7/1985 Toki Erregimeneko Oinarrien arautzailea: 57.1 eta 2. artikuluak.
-2007ko apirilaren 12ko 7/2007 Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutua:10.1 artikulua.
Laburpena Encomienda de gestión al organismo autónomo, Academia Vasca de Policía y Emergencias, del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco para que proceda a la selección y formación de agentes interinos de Policía Local. Se trata de una bolsa que comparten todos los Ayuntamientos firmantes de convenios de encomienda y cuya gestión se lleva desde la Dirección de Seguridad del Departamento de Interior de Gobierno Vasco.
Web

Erlazionatutako dokumentuak

Datuen Babeseko info. gehiago

X