LANKIDETZA HITZARMENA, GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIKO GOBERNANTZAKO ETA GIZARTEAREKIKO KOMUNIKAZIOKO DEPARTAMENTUAREN ETA IRUNGO UDALAREN ARTEKOA, UDAL ERROLDAREN DATUAK EGIAZTATZEKO

Onartutako erakundea DFG - DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD
Arlo arduraduna INFORMAZIOAREN GIZARTE ETA HERRITARREN PARTE-HARTZE ARLOA
Onarpen organoa ALKATEA
Onarpen data 2016-04-29
Indarrean sartze data 2016-04-29
Luzagarria N
Zenbatekoa Doakoa
Eremua Prozedura administratiboen onarpena
Xedea Herritarren Partaidetzarako Foru Zuzendaritzak izaera pertsonaleko datual nola tratatuko dituen zehaztea. Partaidetza prozesuetan parte hartuko dutenek Gipuzkoako udalerri batean dituzten erroldari buruzko datuak dira.
Legedia 1/2010 Foru Araua,Herritarren partaidetzari buruzkoa, uztailaren 8koa.
7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Toki-araubidearen oinarriak arautzen dituena.
11/2007 Legea, ekainaren 22koa, Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzkoa.
Laburpena Aurretik erabiltzailearen baimena eskuratuta eta Herritarren Partaidetzarako Foru Zuzendaritzak gutxieneko datuak vidalita herritarren partaidetzako plataformen erabiltzailea identifikatu ahal izateko (NAN eta izen-abizenak), bakarrik eskatuko da egiaztatzea ea interesatuak ohiko egoitza udalerri horretan duen.
Baieztapena baliabide telematiko seguruen bidez egingo da, bermatze aldera trukatutako datuen osotasuna eta konfidentzialtasuna.
Web
X