IZFE S.A. - INFORMATIKA ZERBITZUEN FORU ELKARTEAREN ETA IRUN(E)KO UDALAREN ARTEKO LANKIDETZA-HITZARMENA

Onartutako erakundea SOCIEDAD FORAL DE SERVICIOS INFORMÁTICOS - IZFE
Arlo arduraduna INFORMAZIOAREN GIZARTE ETA HERRITARREN PARTE-HARTZE ARLOA
Onarpen organoa TOKIKO GOBERNU BATZARRA
Onarpen data 2003-01-07
Indarrean sartze data 2003-01-01
Iraunaldiaren amaiera 2003-12-31
Luzagarria S
Eremua Prozedimendu administratiboak
Xedea IZFE, S.A. sozietateak Irun(e)ko Udalari egingo dizkion informatika-zerbitzuak zehaztn ditu. Halaber, zerbitzuok egiteko era eta baldintzak zehaztuko dira.
Laburpena Lankidetza-hitzarmen honek IZFE, S.A. sozietateak Irun(e)ko Udalari egingo dizkion informatika-zerbitzuak zehazten ditu. Halaber, zerbitzuok egiteko era eta baldintzak zehaztuko dira, betiere Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta EUDELen artean izenpetutako hitzarmen markoan orokorrean ezarritako klausulei loturik, hitzarmen hau haren mende dago-eta.
Oro har, IZFE, S.A. sozietateak konpromisoa hartzen du, egindako informatika-zerbitzuei dagokienez, Irun(e)ko Udalak eskatzen dizkion informatika, mantenze eta kudeaketako arazoetan aholkularitza, sostengua eta laguntza emateko. Halaber, informatika-zerbitzuak Irun(e)ko Udalaren antolakuntza-egituraren maila guztietan ezarriko ditu, bere ezaugarriak eta premia zehatzak kontuan hartuta, eta Erakundeko pertsonalari prestakuntza egokia emango dio.
Web

Erlazionatutako dokumentuak

Datuen Babeseko info. gehiago

X